Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2010

Mest lest på ToreO.no i 2010

1. Enkelt! ManU-Leeds 0-1! Hærlig! 19 minutt. Beckford. 0-1. 2. Beretningen om et varslet mord... For noen år siden kalte jeg satsingen på norsk jernbane for " Beretningen om et varslet mord " . Det var i forbindelse med at vi var flere som mente satsingen på nye investeringer i jernbane var så svak, at om ikke Stortinget våknet opp, så ville jernbanen bli hengende så langt etter andre transportmidler, at den ville dø ut i konkurransen. 3. Kraftpakke til Midt-Norge nå! Mandag morgen (22. februar) var temperaturen i Trondheim -17 grader og strømprisen i Trondheim oppe i 11,30 NOK kWt. Snittprisen iløpet av dagen beregnes til 4,10 NOK ( Nordpool ). 4. Ola Borten Moe har en del å lære av Dronning Rania Jeg heiser med glede det norske flagget, jeg feirer 17. mai med stor innlevelse, jeg jubler uhemmet når norske idrettsutøvere seirer med flagget på brystet og jeg er stolt av Norge og nordmenn. Jeg er tilogmed motstander av norsk medlemskap i EU, uten at jeg føler at noen som hel

Sykehus - noen må besinne seg

Det som Molde-entusiastene nå plutselig foreslår for å få nytt sykehus (og jeg registrerer med uro at styrelederen i Helse Midt-Norge også nå vurderer dette i Romsdals Budstikke ) , er i realiteten å støvsuge resten av helseregionen for midler. Dette er selvfølgelig helt urimelig med tanke på at St. Olavs Hospital faktisk bærer nærmest alle sine renteutgifter selv - uten å belaste resten av regionen. Til overmål er det St. Olavs som sørger for overskuddet i Helse Midt. Et overskudd som skal spares som egenkapital til nytt sykehus i Molde framfor å betale ned gjeld hos St. Olav. Vi har med andre ord stor grunn til å frykte en renteoppgang her i Sør-Trøndelag. St. Olavs er allerede pålagt svært store utfordringer og tøffe innsparinger fra Helse Midt, det blir ikke lett å motivere de ansatte når de vet at om renten stiger, øker sparekravene, mens de pengene de sparer skal til Molde. Det regjeringen i realiteten har gjort, er å pålegge Helse Midt å ta hensyn til BÅDE Nordmøre (Kristiansund

Breaking News om Trond Giske

Hmmm...selv om de kanskje er litt snarlike, så er det nok ikke Giske som mangler her nei, TV2 ...

Industriens viktigste forskningsmiljø

For et par år siden ble Norges ledende industrikonsern og -bedrifter spurt hvem de anså som de viktigste forskningsmiljøene for egen utvikling, innovasjon og vekst. Svaret er såpass overveldende at det fortjener å bli gjentatt. Forøvrig er dette også tema på Trøndelagsmøtet 2011, som foregår på Rica Hell Hotell 10.-11. januar. Programmet der går det rett og slett ikke an å gå glipp av om du er opptatt av forskning, innovasjon, miljø og verdiskaping. Fire statsråder, Børge Brende, Leif Edvinsson, ledende forskere, alle Trøndelags ordførere og rådmenn, begge fylkestingene, formannskapet i Trondheim, samt en rekke profilerte ledere kommer. Over 200 er allerede påmeldt. Sjekk program og påmelding her: Trøndelagsmøtet 2011 Se oppsummering av Norsk Industris spørreundersøkelse om forskningsmiljø her :

Krav om kraftløsning for Midt-Norge

På bakgrunn av en interpellasjon fra Torhild Aarbergsbotten, vedtok Fylkestinget i Sør-Trøndelag følgende uttalelse enstemmig (med unntak av at Rødt stemte mot andre avsnitt). Etter uttalelsen følger svaret på interpellasjonen: Sør-Trøndelag fylkeskommune kan ikke akseptere at den midtnorske landsdelen skal leve med en fare for kraftkrise hvert år frem til at Ørskog – Fardal er på plass. Fylkestinget krever at regjeringen forkaster etableringen av sjøkabel nord på Ørskog-Fardal og sørger for at kraftlinjen står ferdig senest 2014/15. Likeledes at det innføres et tak på prisforskjellen mellom de ulike prisområdene som et midlertidig tiltak fram til nye linjer er bygd. Fylkestinget ber om at Regjeringen iverksetter avbøtende tiltak snarest, og ber om at følgende tiltak vurderes: - Direkte kompensasjon for høye strømpriser - Statnett må få en mer langvarig dispensasjon fra å slippe å søke NVE for å kunne starte opp de mobile gasskraftverkene på kort varsel Fylkestinget ber om at sentrale

Trønderske OL-medaljer

Skavlan snakker om hvorfor vi er så gode på ski i Trøndelag (vi er forøvrig ikke ett fylke, Skavlan, men vi burde vært det) , men i kavalkaden før intervjuet med den svenske forskere, dukka plutselig Per Bergerud opp(?). Det er å overdrive. Vi synes feks dette holder: Oversikt over trønderske medaljer i vinter-OL Gull Sølv Bronse Sum SUM 25 26 17 68 1948 St. Moritz 1 1 0 2 1952 Oslo 4 2 1 7 1956 Cortina 0 0 0 0 1960 Squaw Valley 0 1 0 1 1964 Innsbruck 1 3 3 7 1968 Grenoble 3 2 0 5 1972 Sapporo 2 4 0 6 1976 Innsbruck 1 0 0 1 1980 Lake Placid 0 1 3 4 1984 Sarajevo 1 1 0 2 1988 Calgary 0 0 1 1 1992 Albertville 1 1 1 3 1994 Lillehammer 0 1 1 2 1998 Nagano 1 0 0 1 2002 Salt Lake 3 2 0 5 2006 Torino 0 4 4 8 2010 Vancouver 7 3 3 13 Trønderske medaljevinnere i vinter-OL Gull 1948 Sverre Farstad 1500 m skøyter Gull 1952 Hjalmar Andersen 1500 m skøyter Gull 1952 Hjalmar Andersen 5000 m skøyter Gull 1952 Hjalmar Andersen 10 000 m skøyter Gull 1952 Arnfinn Bergmann Hopp Gull 1964 Toralf Engan Hop

Energieffektivisering kan dempe kraftkrisen i midt-Norge

På oppdrag fra Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner, har Siemens sluttført en rapport om energieffektivisering blant industrien i Trøndelag. Rapporten konkluderer med at industrien kan redusere sitt kraftforbruk med 26 prosent ved å energieffektivisere. Rapporten avdekker at industrien i Trøndelags-fylkene har et potensial for energieffektivisering på 0,9 terrawattimer. Det tilsvarer 26 prosent av det årlige kraftforbruket til industrien i regionen. Hvis vi inkluderer også industrivirksomhet i Møre og Romsdal, er potensialet på hele 2 til 2,5 terrawattimer. Det tilsvarer energiforbruket til 125.000 husstander, eller Trondheim, Molde, Stjørdal og Steinkjer tilsammen. Flere av de tiltakene som Siemens har avdekket i sin rapport, kan gi snarlige effekter. De konkrete tiltakene som kan iverksettes varierer fra type virksomhet, men i de aller fleste tilfeller ser vil prosjektene ha effekt i løpet av ett til tre år. Og for mange virksomheter er tiltakene lønnsomme og har relativt kort tilba

Meget godt rødgrønt budsjett for Trondheim

Finanskrisa rammet også Trondheim kommune hardt, men tøff budsjettpolitikk de siste to årene, kombinert med en fornuftig innskjerping av hvordan man høster fra kraftfondet, har medført at kommunens økonomi igjen er i balanse. Likefullt er det store utfordringer i den byen som i høst ble kåret til landets beste by å bo, jobbe å studere i. Derfor er det svært gledelig at de rødgrønne partiene nå har laget et budsjett som forbedrer rådmannens budsjett på flere områder innen eldre, skole, miljø og ikke minst for idretten. Jeg anbefaler deg varmt å laste ned neste års budsjettendringer fra de rødgrønne. Forslaget er lett tilgjengelig og oversiktlig, og viser både inndekning og satsinger. Du kan lese det her: Rødgrønt budsjettforslag for Trondheim 2011 NRK: Idretten jubler NRK: Eldremilliard gir full sykehjemsplass til alle Adressa: Abra-hall for håndballen Adressa: Full sykehjemsdekning i Trondheim neste år

Ja til skattefritt kollektivt månedskort

Både Sør-Trøndelag og Rogaland Arbeiderparti har foreslått skattefritt månedskort på kollektivtransport til Arbeiderpartiets landsmøte. Danmark har allerede en slik ordning, som fungerer slik hjemme-PC-ordningen Per Kristian Foss avskaffet som Finansminister i sin tid. Altså at arbeidsgiver betaler et ”erhvervskort”, og arbeidstakeren trekkes i sin bruttolønn og sparer dermed skatt av beløpet som kortet koster. Se her . Her er landsmøteforslaget: Ja til skattefritt kollektivt månedskort Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker å endre skattereglene slik at månedskort betalt av arbeidsgiver ikke fordelsbeskattes. Begrunnelse: Arbeidsgivere kan i dag tilby gratis parkeringsplass til ansatte skattefritt, mens støtte til å reise kollektivt ved å dekke månedskort beskattes. Dagens regelverk diskriminerer de kollektivreisende og bidrar til at det stadig er sterk vekst i personbiltrafikken. For å få flere til å reise kollektiv må vi ta flere virkemidler i bruk. Et av disse tiltakene er skattefritt

Et mulig Trøndelag - sett fra 2029

Lørdag fikk jeg fornyet tillit som Arbeiderpartiets Fylkesordførerkandidat til valget i 2011. Det takker jeg ydmykt for, og skal forsøke å gjøre mitt for at Arbeiderpartiet skal få fornyet sin tillit sammen med våre samarbeidspartnere hos velgerne neste høst. Arbeiderpartiet har bedt oss om å heve blikket fram mot 2029 i forbindelse med arbeidet med nytt fylkespartiprogram. Det har vi gjort. Nedenfor føler et mulig framtidsbilde for Trøndelag - sett fra 2029. Det fylkesprogrammet vi vedtok for neste fireårsperiode i helga, er de første skrittene for å nå mye av det vi beskriver i vårt framtidsbilde. Et mulig Trøndelag – sett fra 2029 Det er 2029 og vi forbereder vi det store 1000 års jubileet for Slaget på Stiklestad og Vinter OL i Trøndelag til neste år. Vi feirer også at klimagassutslippene i Trøndelag er redusert med over 40 prosent siden 1991 (det norske mål-året), samtidig som hele regionen har løftet seg både økonomisk og befolkningsmessig uten å utarme egne distrikter. Idrett o

Sommerfuggel i Vinterland

I dag er det av over 552 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv eller er født i Norge med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse gruppene 11,4 prosent av befolkningen. Om lag 257 000 personer har bakgrunn fra Europa, 199 000 personer har bakgrunn fra Asia, 67 000 har bakgrunn fra Afrika og 18 000 har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika. I tillegg er det 11 000 personer med bakgrunn fra Nord-Amerika og Oseania. Av innvandrere er det flest fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak. I perioden 1990-2008 har det i alt innvandret 377 000 personer med statsborgerskap fra et land utenom Norden til Norge og fått opphold her. Av disse var det 24 prosent som kom på grunnlag av flukt, 24 prosent på grunnlag av arbeid og 11 prosent fikk opphold for å ta utdanning. 23 prosent ble familiegjenforent med en person som allerede var i Norge, og 17 prosent fikk opphold på grunnlag av en familie etablering . 24 prosent kom på grunnlag av flukt. De aller, aller fleste beriker landet vårt

Strømpriskrisa i Midt-Norge

Vi kan ikke leve med at strømprisene til stadighet er høyere i Midt-Norge, enn i resten av landet. Norge må være ett kraftrike. Våre utfordringer til sentrale myndigheter er: 1. Dropp sjøkabel nord på Ørskog Fardal (luftlinjene vil jo uansett bli hengende: Monsterbløffen om monstermaster , og sørg for at linja fra vestlandet kommer senest 2014/15. 2. Krav om at oljeselskapene må sørge for egen kraft ifht ny aktivitet i Norskehavet, inkludert Ormen fase II, Luva og Linnorm, samt delvis elektrifisering av Heidrun. Mao må det realiseres gasskraft med rensing før disse prosjektene realiseres (markedet sier til Industrikraft Møre at dette kan være på plass innen sommeren 2014 - uten rensing et halvt år før). 3. Mens vi venter på disse tiltakene har vi tre vintre hvor vi trenger en kraftig ENØK-stimulans. 10. desember kommer ENØK-rapporten som Siemens utarbeider for Trøndelagsfylkene. De har fått i oppdrag å kartlegge og beskrive hvordan vi realiserer 2 TWh ENØK i Midt-Norge iløpet av 3 år.

Mourinho er skadelig for fotballen og Real Madrid

Det er så deilig når anti-fotballens usportslige ener blir tatt med buksene nede. Han blir utestengt ( VG ), Barca moser fotballfilosofien hans, og Real Madrid taper garantert markedsandeler i verdens store supportermarkeder med sin usportslige oppførsel. Mourinho er og blir en skade for god fotball. Det er vel heller ikke utenkelig at hans usportslige framtoning og negative fotball påvirker spillerne, slik som Sergio Ramos som prøvde å lemleste Messi på tampen av ydmykelsen av Real Madrid på Camp Nou. Hadde vel vært greit for Mourinho om Messi ble ute noen kamper eller resten av sesongen...

Hold lyset tent

Vær med å hold lyset tent fra 1. desember. Hold lyset tent Se video her :

El Clásico 2010/11 på Camp Nou - ¡Visca Barça!

Oppdatert: Himmel og hav for en fotballkamp! For en ydmykelse. For en kunst. 5-0! Tidenes beste fotballag med tidenes vakreste fotball! (se målene på VG ) Det er en sann glede at anti-fotball treneren Mourinhos fotballfilosofi blir rasert på den måten. Etter å ha planlagt to røde kort på egne spillere for å nulle gulkortene i borteseieren mot Ajax i forrige uke, er det nesten så en tror at Mourinhos tanker er blitt implementert i Sergio Ramos. Angrepet på Messi på slutten av kampen var for å skade/ødelegge verdens beste. Håper Ramos blir utestengt i mange kamper. Mourinho og Real framstår som en skam for fotballen, Barcelona som fotballens redningsmenn. Gleder meg som en unge til ikveld. Real Madrid leder med ett poeng og Ronaldo har scora ett mål mer enn Messi. El Clásico på Camp Nou er uansett legendarisk. ¡Visca Barça! ( VG ). Håper intenst at Real og ikke minst Mourinho taper ikveld ( Håper Mourinho får gressallergi) , og at lille Mes si tryller igjen. Se Barça-mål fra tidligere o

Fedrekvote for fedrelandet og valgfrihet for familien!

Regjeringen har lagt fram en Stortingsmelding om Likelønn . Den omhandler også nye, gode foreldrepermisjonsordninger ved fødsel. Heldigvis har ikke regjeringen hørt på de som ønsket å sette et makstak på omlag sju måneders permisjon for mor eller far etter fødsel, som en tredeling av permisjonen ville ha gitt. Eller de som ønsker seg en todeling, som ville gitt enda lavere makstid. Regjeringens forslag er elegant. Det synliggjør ansvaret begge foreldrene har for å bidra til barnepass første året, samtidig som familien beholder valgfriheten og muligheten for at en av foreldrene (som oftest mor) kan ta lengre permisjon. Forutsatt at regjeringens budsjettforslag blir vedtatt blir fedrekvoten tolv uker og den totale stønadsperioden 47 uker fra 1. juli 2011, om foreldrene velger permisjon med 100 pst stønad. Foreldrepermisjonen vil fordeles slik ved 100 pst stønad: Mor: 15 uker (inkl 3 uker før fødsel) Far: 12 uker Valgfritt: 20 uker Med andre ord kan foreldrene dele likt, om de vil -

Håper Mourinho får gressallergi

Jeg heier på Barcelona. Jeg jubla vilt da Spania vant Fotball VM, men jeg liker ikke Real Madrid. Det er det mange årsaker til - ikke minst historien. Jeg synes Ronaldo er en fantastisk fotballspiller, men han framstår som ei sutrete klyse, ihvertfall sammenlignet med Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Villa og Pique , for å nevne noen. Men enda verre er det med usportslige Mourinho. Ifjor plaga han mange av verdens beste fotballspillere til å bruke tida rundt egen sekstenmeter i 88 minutter, framfor å fremelske vakker fotball (han vant riktignok CL, men tapte egentlig mot Barca i semifinalen, takket være dommeren: Barca vant egentlig ). Når et av verdens beste fotballag tar seg til å drøle med tida på slutten av en kamp de leder med fire mål - på bortebane - bare for å pådra to av nøkkelspillerne rødt kort, slik at de kan annulere kampkarantene på de to gule de har opparbeidet seg den siste tida - sier det alt om hvor lite det er grunn til å like dette laget, tross mye god fotballkunst. Mou

Her kommer vintern - cover

Liker Jokke, liker Ingrid Olava og liker at vintern kommer. Herlig cover : Flere musikkblogger her .

Billigere buss i Trondheimsregionen

Fra nyttår setter vi ned prisene på buss i Trondheimsregionen. Dette kan vi gjøre selv om de underliggende kostnadene for kollektivtrafikk har økt langt mer enn vi er kompensert for de siste årene, og selv om vi har holdt prisene på måneds- og klippekort stabile - tross generell prisvekst i samfunnet. Alt dette koster penger, men på grunn av Miljøpakken i Trondheim, får vi tildelt nesten 100 millioner kroner i året, over fire år, som belønningsmidler til kollektivtrafikken - samt at Miljøpakken gir inntekter som kan brukes til å øke miljøvennlig transport med buss og trikk. FrP er imot hele Miljøpakken, og det er synd at Høyre for å tekkes FrP heller ikke ville være med på Klimaforliket i Trondheim. Men både KrF, Venstre, Senterpartiet, SV, De Grønne og Arbeiderpartiet er med, slik at Trondheimsregionen får et bedre Transportsystem og bedre kollektivtrafikk. 100 kroner billigere i Trondheim I Trondheim setter vi ned prisen på månedskort med omlag 15 prosent, eller 100 kroner for voksne

Vi vil kjøre elektrisk tog - ikke på diesel

Igår la Jernbaneverket og det svenske Trafikverket fram en mulighetsstudie, som viser det vi alle vet; det er fornuftig på alle måter å kjøre elektrisk-, framfor dieseltog - også på strekningen Storlien-Trondheim. Både persontrafikken, men ikke minst godstrafikken, vil øke kraftig om vi får et helhetlig togsystem som kan kjøre med samme type lokomotiv mellom Norge og Sverige. En elektrifisering av Meråkerbanen/Atlantbanan, vil gi muligheten for at svenskenes supre X2000-tog kan kjøre fra Stockholm med Trondheim som endepunkt, framfor å tømme seg for passasjerer i Åre, for så å kjøre nærmest tomme til Storlien for å snu å kjøre tilbake fra Åre med fulle tog til Stockholm og stoppene underveis. Om vi ser enda videre på det, kan disse togene forsette sørover fra Trondheim til Oslo, og så videre til Stockholm, og også ha et tog som kjører tilsvarende rundtur - motsatt vei. Og vips, så kan SJ og NSB etablere et samarbeid om togmateriell som sparer begge for både vedlikeholdskostnader og inv

Supermann og Hedersmann: Roar Strand

Har vært så priviligert og heldig at jeg fikk være med på å hylle Roar Strand etter hans Testimonial på Lerkendal: Kjære Roar! For noen år siden fikk jeg være tilstede på et møte med mitt aller største forbilde – Nelson Mandela. Der var det noen som sa noe klokt; - Våre største forbilder, våre helter, de blir ikke det av sine store ord, sine vakre visjoner eller gode drømmer. De blir det av å gjøre, av å være, av å praktisere de verdiene de forfekter. Av å gå foran for oss. Jeg skal ikke sammenligne deg med Nelson Mandela, jeg tror allerede du føler superlativene tynge, selv om du vil få høre mange flere i dag. For du framstår som den lavmælte giganten som alltid skynder deg med å hedre laget og andre for egne meritter og prestasjoner. Jeg skal heller ikke late om om jeg kjenner deg godt. For det gjør jeg ikke. Men jeg blir glad hver gang vi hilser med et nikk, akkurat på en slik måte som viser meg at du også er et forbilde - for meg. Du har vært – og du er forbilledlig . Et forbilde .

MonsterTorsdag

Monstermast som sniker seg fram Har vært på befaring med Monsterbedriften (Statnett) på Gausneset ved Ørskog idag. Har sett på det luftspennet over Storfjorden som uansett vil bli hengende om man velger å legge en sjøkabel som koster 2,2 mrd kroner mer, og som vil utsette linjen til Midtnorge med flere år og som innebærer store naturinngrep med doble ledninger samt store ilandføringsanlegg med svære muffestasjoner. Alternativet er å erstatte linjen på bildet med en linje som er 2,9 cm (!) tykkere, som tar færre år å bygge, som sparer landets husstander for 2,2 mrd kroner og naturen ved Ørskog for nye store inngrep. Ser du mastene og ledningen på andre siden? - Posted using BlogPress from my iPhone

Monsterbløffen om kraftledninger

Kravet om sjøkabel på den nordlige delen av kraftlinjen Fardal-Ørskog, er basert på en av de største bløffene som er solgt inn - og ukritisk videreformidlet av norske medier de siste årene. Ikke bare vil en sjøkabel fordyre og forsinke en helt nødvendig kraftlinje, den vil øke naturinngrepene samtidig som det fortsatt vil henge kraftlinjer i lufta over både Hjørund- og Storfjorden. Ingen ledning skal passere Geirangerfjorden. Oppdatert 1. mars 2011: Regjeringen går inn for miljømaster i Hardanger ( VG ). Bra! Det viktigste først: - I Midtnorge mangler vi strøm. Mye strøm. Vi mangler 9 TWh. Nå har vi ambisjoner å spare 2 TWh strøm vha energiøkonomisering i Trøndelag de neste tre årene (se her ), men nytt behov på Ormen Lange ( fase II ), Hydro Sunndalsøra samt for å redusere CO2-utslipp ved å elektrifisere sokkelen fra land, øker kraftbehovet. Idag dekkes mesteparten av underskuddet med atom- og kullkraft på linjer fra Sverige. Resten dekkes ved at prisen stiger mer i Midtnorge enn rest