Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2013

Trøndelagsmøtet 2013 om naturressurser

Kjære Trøndelagsmøte! Desembertallene i 2012 viste at arbeidsledigheten i Trøndelag er historisk lav, og sysselsettingen er historisk høy. Altså; aldri før har så store deler av befolkningen i Trøndelag vært i arbeid, og sjelden har så få som søker arbeid ikke fått det. På tirsdag vil det komme nye tall som viser at eksporten fra Trøndelag er "all-time high". Samtidig er utsiktene formidable. Befolkningsvekst, velferdsutvikling, kraftforsyning og et offensivt næringsliv driver fram beslutninger om nye investeringer. Fram mot 2020 planlegger trønderske kommuner, kraftselskaper, fylkeskommunene og statlige aktører å investere rundt 50 mrd kroner i Trøndelag. Mellom 15-20 mrd på transport og samferdsel, og det er før vi har fått se Nasjonal Transportplan. Bare i Trondheim vokser befolkningen fram til 2030 med en størrelse som Bodø. I Trondheimsregionen samlet vokser befolkningen i samme periode med 100 000, eller like mye som det bor folk i Kristiansand. Dette krever bo