Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2019

Blomster til Molde

Det siste døgnet har vi vært en hårsbredd fra en skipskatastrofe rett utenfor kysten vår. Vi har fått en nervepirrende påminnelse om at vi er en havnasjon. Denne påminnelsen minner oss også om fantastisk kompetanse og innsatsvilje hos redningsmannskaper og støttepersonell. Nå som vi vet at skipet har kommet til havn i Molde med de aller fleste i god behold, kjenner jeg at jeg blir rørt og takknemlig. Tusen takk til alle som har bidratt også langt mer enn hva man kan forvente. Vi er et bra land og et bra folk! Og blomster til Molde og ordfører Torgeir Dahl som nå tar godt imot skipet, passasjerene og mannskapet med profesjonalitet og varme.

En grønn trøndersk deal for Norge

Alexandra Ocasio Cortez og Ed Markey sin relansering av A Green New Deal  i Kongressen har blitt godt mottatt. Flere av virkemidlene som beskrives passer godt for Norge og flere av virkemidlene er vi i gang med i Trøndelag. Men vi trenger hjelp fra en mer offensiv norsk stat. Slik det er nå preges klimaomstilingen i alt for stor grad av symbolpolitikk, moralisering og skjev byrdefordeling hvor de med sterkest rygg kan kjøpe seg fri fra klimadugnaden og vanlige folk må bære børa i form av generelle virkemidler, plunder, heft og nye avgifter. Dette forsinker omstillingen. Vi har tro på at vi kan skape et karbonnøytralt samfunn uten av vi undergraver norsk økonomi, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og fordeler byrdene mer rettferdig enn dagens regjering presterer. Trøndelag er godt i gang med det grønne skiftet. Vi bruker offentlig innkjøpsmakt til å fremme klimanøytrale løsninger. I Trondheim går andelen privatbiler ned og fra høsten blir bussparken klimanøytral med hybrid