Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2016

Investinor

Har vært på høring i Stortinget om regjeringens håpløse forslag om å vingestekke Investinor. Her er innlegget: Høring Investinor - Stortinget 18. oktober 2016 Aller først; takk for anledningen til å bli hørt i forbindelse med Statsbudsjettet. Jeg er Fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Sør-Trøndelag og med meg har jeg kommunalrådene Ingrid Skjøtskift (H) og Jon Gunnes (V) fra Trondheim. Vi er her samlet for å understreke at vår bekymring over forslaget om å lukke mandatet og inndra investeringskapitalen til Investinor, er tverrpolitisk. Vi er ikke her for å gråte for Trøndelag, men for å ta på alvor det ansvaret vi føler for et viktig nasjonalt virkemiddel, lagt til Trondheim. Teknologihovedstaden De kunnskaps- og teknologimiljøene som ligger rundt NTNU og SINTEF representerer brede og dype nettverk til industri, næringsliv og kunnskap både nasjonalt og internasjonalt. Blant hovedbegrunnelsene for å legge Investinor til Trondheim, var nettopp nærhet til disse miljøene. Norges fortrinn No

Eplene i Messehagen - anbefales!

Igår fikk jeg æren av å åpne musikkteateret Eplene i Messehagen i Malm. Det er skrevet av Rasmus Rohde etter initiativ fra Evy Kaaseth Røsten. Regi i år er Paul Ottar Haga. Det er et stykke til Malm, men jeg vil at om du har anledning, så få med deg dette! Det er klokt, rørende, sterkt og vakkert, i en ramme som gir god gjenklang fra nær historie om både samfunnskamp, lokale stridigheter og ikke minst drømmer og kjærlighet. Her er åpningstalen min: Eplene i Messehagen – premiere 8. September 2016 Aller først; gratulerer med ny oppsetning og tusen takk for invitasjonen til å både åpne musikkteateret, men også for anledningen til å se det for andre gang. Vi har mye gruvehistorie i Trøndelag. Og vi har mange spel. Og vi har flere spel og musikkteater som er direkte knyttet til gruvesamfunnene i regionen. Flere av disse samfunnene står som ekko fra fordums tid med flotte bygg som oser av rikdom og storhet, men også med med en kultur og et samhold tuftet på den organiserte

Det norske lyser opp Trondheim

Norsk olje og gassnæring representerer det ypperste innen ingeniørkunst, teknologiutvikling, forvaltning og kunnskap. Trondheim som landets Teknologihovedstad har bidratt vesentlig til den fantastiske verdiskapingen denne næringen representerer. Derfor er vi også stolte over at Det norske sitt hovedkontor viser sin synlige tilstedeværelse i byen både gjennom beliggenheten på torget, men også som viktig kompetansearbeidsplass og bidragsyter innen kultur og frivillig sektor. Derfor er vi også urolige når hovedkvarteret for det nye selskapet flyttes til Oslo, selv om vi har forståelse for byggingen av et sterkere norsk selskap innen olje og gass. Trondheim og Trøndelag vil fortsatt jobbe hardt for å sikre gode rammebetingelser for nye Aker BP, med et tydelig fotavtrykk her i regionen. Tilgangen til teknologi og kompetanse i havrommet er viktigere enn noen gang, og den finnes i kunnskapsmiljøene her i byen For det store politiske flertallet i regionen er olje og gassnæringen viktig og fram

Vi har ansvar for hele byen, ikke bare Innherredsvegen

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune har sammen med staten tatt på oss betydelige forpliktelser for å sikre at selv om befolkningen i Trondheim vokser kraftig de neste årene, skal ikke biltrafikken øke. Det er avgjørende at vi lykkes med å få en høy kollektivandel for å unngå at veiene våre fylles med biler. Da må bussen komme raskt frem. Virkemiddelet for dette er kollektivfelt. Dette har vi sett effekten av med ca 50% kollektivvekst siden kollektivfeltene ble innført i Trondheim. Skal vi lykkes med høy kollektivtrafikkandel må kollektivtrafikken bygges videre ut. Samtidig må bussene kjøre uhindret og effektivt for å konkurrere ut bilen som framkomstmiddel, spesielt i rushtrafikken. Ett av virkemidlene er å etablere såkalte superbussruter, hvor mottoet er "tenk bane, kjør buss". Erfaringen fra andre byer som har innført dette er svært god, men også at det krever at bussen kan kjøre uhindret. Trondheim vokser mest i øst. Innherredsvegen er hovedinn- og

Hva om drosjene vinner kollektivkampen?

Vi har hatt drosjeseminar i Trondheim idag. Jeg tror at om 5-10 år så kan tankeeksperimentet mitt under være en realitet. Verdens byer vokser og det blir trangere om plassen. I Trondheim tar bilene opp 1 million kvadratmeter når de står hjemme. I tillegg båndlegger de 3-4 millioner kvadratmeter med parkeringsplasser på steder de skal kjøre til. De belaster og sliter på vegnettet, likevel står de stille 95% av tiden. I en verden hvor byene vokser, vil det ikke være plass til så mange biler. Det vil neppe være norske byer som driver utviklingen sterkest, men gigabyene rundt omkring i verden forøvrig. De løsningene som drives fram i de største byene, vil likevel komme hit. En annen drivkraft er all kapitalen som bindes i biler som nesten ikke kjøres. Alle mineralene, metallene og teknologien som står ubrukt, er et stort ressursproblem og en enorm kunnskapssløsing. Videre vil vi ha mer on-demand. Det gjelder også transport. Vi vil fortsatt ha kollektivtransport, m

Ap og Høyres ansvar

Jeg tenker at når gale fundamentalister går rundt omkring i nabolaget for å drepe barn, voldta mødre og halshugge fedre, da flykter man. Da flykter man for livet med det kjæreste man har, og betaler med alt man har av ressurser, selv om vedkommende du kjøper visum av kanskje er litt shady. (Les historien her ) . Internasjonale regler gjør at man i realiteten ikke får ta fly inn i Europa som flyktning, så om man da velger/får muligheten til å unngå en livsfarlig ferd med båt over Middelhavet, kan det hende at man ender opp i Norge via en strabasiøs tur gjennom Russland, selv med rustne visumpapirer. Da MÅ vi med våre verdier og tradisjoner holde hodet - ikke bare hjertet - kaldt, selv om det kommer andre over samme grensen uten beskyttelsesbehov, men kun troen på et bedre liv. I det minste må vi gi dem som flykter for livet muligheten til å prøve behovet sitt for beskyttelse, ikke blindt sende dem ut fordi de kom sammen med andre uten samme beskyttelsesbehov, og reiste gjennom