Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2007

Forsvarssjefen og Ørland Hovedflystasjon

Forsvarssjefen sier mye rart for tiden: http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article950477.ece Men Forsvarssjef Sverre Diesen kan ikke operere i et samfunnsmessig vakuum. Det blir lite seriøst om Forsvarssjefen som svar på budsjettrammene Forsvaret blir tildelt, skyver ansvaret og kostnadene over på det sivile samfunn. Da leverer han IKKE en innsparing, men en unnamanøver. Et direkte tap på 600 arbeidsplasser på Ørlandet, tilsvarer 18 000 arbeidsplasser i Trondheim, eller 60 000 arbeidsplasser i Oslo. Dette er viktig å understreke for å forstå at storsamfunnet må inn med store midler for å understøtte Ørland-samfunnet om Forsvarssjefen skulle få viljen sin. Han flytter kostnader fra Forsvaret til det sivile samfunn, og svarer ikke på innsparingssoppgaven. Om Forsvarssjefen får i oppdrag å bruke rundt 30 mrd på Forsvaret, blir det useriøst å sende milliardregninger til andre poster på Statsbudsjettet for å komme i mål. Innsparingene må være reelle. De store kostnadene i Forsvaret