Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august, 2009

Dear Mr President

Det strømmer på med gode påminnelser om hvor viktig det er at vi er kvitt Bush-administrasjonen. Eller kanskje aller mest; Dick Cheney. Verden er et bedre sted uten Cheney i maktposisjon. Sist ut er avsløringen av at Bush selv måtte sette ned foten for en trigger-happe Cheney som ville invadere Iran ( VG ). Himmel! Dette kommer bare i tillegg til hans hang til å bruke tortur på fanger, samt hans fornektelse av klima krisa ( Climate change denial ). Feirer nok en gang at USA har valgt en bedre kurs med P!nk sin trudelutt til Bush. Se den her: Dear Mr President

Omkamp om helsekroner?

Det er all grunn til å frykte omkamp om opprettingen av skjevfordelingen etter Magnussen-utvalget om de borgelige partienes forslag om å sentralisere alle helseforetakene blir en realitet. Da Stortinget i 2002 valgte å se bort ifra den dokumenterte skjevfordelingen innen helse-Norge, som medførte at Helse Vest og Helse Midt fikk en halv milliard kroner for lite hvert år, og Helse Nord 250 millioner kroner for lite – på bekostning av Helse Sør-Øst, skyldtes det i stor grad det nasjonale helsebyråkratiets motvilje mot å rette opp skjevhetene. Hadde det ikke vært for et tverrpolitisk og massivt opprør som strakte seg fra Rogaland og oppover langs kysten til Finnmark, ville det aldri ha blitt aktuelt å rette opp igjen denne grovt urettferdige skjevfordelingen, med etableringen av det såkalte Magnussen-utvalget , samt gjenopprettingen av urettferdigheten. Helse Sør-Øst utgjør etter sammenslåingen om lag 55 % av befolkningen og de økonomiske ressursene til sykehusene her i landet. Man skal v

Ted Kennedy RIP - hva nå Massachusetts?

Det er både trist og tragisk at Senator Edward Kennedy er gått bort ( V G , Db ). Han var en av de, eller kanskje den , mest respekterte politikeren i USA. Etter 11. september ringte han feks personlig rundt til samtlige 177 familier i hjemstaten, som hadde mistet en av sine kjære i terrorangrepet. Og ikke nok med det; han fortsatte å følge dem opp. Hans politiske liv var også preget av hans evne til å samarbeide over blokkene og hans intense engasjement for de svakeste gruppene i USA, for fagbevegelsen og ikke minst av at han var en evig forkjemper for et bedre og mer rettferdig helsevesen i USA. Han skrev personlig omlag 300 av de omlag 1000 lovene han var med på å prege i sin tid som Senator. Nettopp dette siste gjør også at hans død slår inn i realpolitikken i USA. Kennedy var Senator fra Massachusetts, og hans plass står nå ledig. Det betyr også at Demokratene mangler en stemme av 60 nødvendige for å avbryte debatter i Senatet, og dermed hindre såkalt filibuster . I de fleste stat

Komplett kaos

De rød grønne tilbyr fortsatt trygg styring gjennom krisa og å fortsette å bruke de store pengene på de viktigste sakene; en bedre eldreomsorg, videre utvikling av fellesskolen, satsing på forskning og miljøteknologi og bedre veger, kollektivtrafikk og jernbane. Det er nesten så man kan holde seg hjemme i valgkampen å la de borgerlige partiene holde på for seg selv. Nå dukker den ene garantien etter den andre opp. Kaoset er komplett. Senest idag la Frp fram en p l a n som på mange områder vil ødelegge den norske modellen for velferdsproduksjon som vi har lykkes så godt med i de nordiske landene, selv om mye må og skal bli bedre også hos oss. Det tok ikke lang tid før Høyre skjøt ned planen. Igår garanterte Siv Jensen at hun ikke vil støtte budsjetter til en H+KRF+V-regjering. Og Lars Sponheim har brukt uka til å både garantere for at Frp blir holdt utenfor alt som er i nærheten av makt, men samtidig understreke at han vil felle Jens. Sjelden har vi opplevd større rot og kaos i norsk

Frp slår et slag for forsikringsbransjen

Idag legger Frp fram sitt 100-dagersprogram. Det er trist lesing for oss som er glad i det norske velferdssamfunnet. De vil feks i større grad ha et system der folk må betale helseforsikring for å den behandlingen som vi i dag får gratis. Dette øker forskjellene blant folk, og er den modellen man prøver å rømme fra i USA. Frp vil innføre den i Norge. Frps program står det følgende: Vi ønsker å definere på en tydelig måte hva folketrygden skal dekke. På denne måten kan en tydeliggjøre hva som er det offentliges ansvar. Enkeltpersoner kan tegne private tilleggsforsikringer dersom en anser det for å være nødvendig. Vi mener at skader som følger av klart risikofylt atferd, i større grad bør belastes den enkelte. Mao må du betale tilleggsforsikring om du driver med risikofylt adferd. Det som virkelig belaster norske sykehus og helsevesen er livsstilssykdommer som følge av røyking og usunn livsstil. Røyking er risikofylt adferd, og få vil være uenige om at økt tilgang til alkohol øker risiko

100 dager uten styring

100 punkter FrP sannsynligvis ikke snakker om i sitt 100-dagersprogram. Last ned lista her . Det er noe grunnleggende udemokratisk med å planlegge å utnytte en regjerings fullmakter til å gjennomføre politikk det ikke er flertall i Stortinget, og dermed i folket, for. Men det er nettopp det Frp planlegger. De satser på politisk situasjon der de havner alene i en mindretallsregjering, så skal de pøse på med Frp-politikk det ikke nødvendigvis finnes grunnlag for i Stortinget og klamre seg til makten i 100 dager. Det er grunneleggende udemokratisk å bruke regjeringsmakt til å gjennomføre saker innenfor regjeringens fullmakter, som åpenbart mangler støtte i Stortinget. Så vil en slik regjering bli felt, men problemet med Frps plan er jo at de åpent sier at de har planer om å skyndte seg med å gjennomføre saker uten støtte før de blir felt. Det er faktisk mulig å gjøre ganske mye ugagn de dagene - det vil vi få se når Frp legger fram sitt 100-dagersprogram. Mao skal omlag en fjerdedel av la

Aftenpostens valgomat er den beste valgtesten

Jeg vil bare slutte meg til Fredrik Mellem som kårer Aftenpostens valgomat til den beste valgtesten. Begrunnelsen hans er: 1. Her kan du gradere hvor enig eller uenig du er i hvert enkelt spørsmål. 2. Samtidig får du lov til å gradere viktigheten av hver enkelt problemstilling, slik du vurderer det. 3. På toppen av dette må en legge til at Aftenposten i all hovedsak har spørsmål som må sies å være høyst relevante for denne valgkampen - selv om en alltid vil savne noen. Likevel er det en vesentlig mangel ved alle valgtestene, og det er at regjeringsspørsmålet ikke er med. Dette er spesielt relevant for de som kommer ut som Venstre-velgere, men som ikke kan tenke seg å bidra til å få Frp med på laget, slik flere sentrale Venstre-tillitsvalgte har skapt usikkerhet om de siste dagene. Se her: Sponheims metode

Frp: røykere må betale tilleggsforsikring

Det er mye som ramler ut av skapet når folk med innsikt i helse setter seg ned å studerer Frps program. Et av punktene i helseprogrammet til Frp er feks: Enkeltpersoner kan tegne private tilleggsforikringer om nødvendig, og "risikoadferd" skal belastes den enkelte. Helseøkonom, og professor Jon Magnussen påpeker følgende i Adressa (gjengitt i VG ). De sier at skader som følger av klart risikofylt adferd i større grad må belastes den enkelte og nevner fallskjermhopping som eksempel. Frp er her det første partiet som knytter folks adferd til hva man skal få dekket. Og da er det jo ikke fallskjermhopping som er mest risikabelt. Å røyke er jo mye farligere. Kjøre fort. Spise usunt. Det er lite penger å hente på fallskjermhoppere. Det er på KOLS, diabetes, kreft og hjertesykdom de store pengene er. Det vil være oppsiktsvekkende om man skal begynne å la folk selv bære kostnaden knyttet til usunn livsstil. Konklusjonen på dette er litt oppsiktsvekkende til Frp å være. Det må jo bli

Frp milliardene flyr, men lokalsykehusene må blø

Frp strør om seg med millardene. Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen har regnet på Frp's taksameter. Nå er det oppe i over 50 mrd kroner i inntektskutt til Staten. Bare i neste 4 års periode har dermed Frp over 200 mrd mindre å bruke på fellesskapet enn Arbeiderpartiet. Han har i tillegg lagt inn 12 mrd for å slette bompengegjeld, men om du skal fjerne alt, som de sier - er bompengeandelen i Frp-styrte Oslo kommuene alene på 40 mrd kroner. I tillegg påstår Per Sandberg at partiet skal bruke i nærheten av en halv billion ekstra på veg de neste 10-15 årene. Nå har Adressa fått en av landets fremste helseøkonomer til å regne på helsepolitikken (gjengitt i VG ). Svaret er nok en utgiftseksplosjon. Samtidig avklarer Frp's helsepolitiker Nesvik i avisa at det er pasientstrømmen som skal avgjøre hvilke sykehus som får overleve. Grei beskjed til feks Røros, som vi kjemper for å beholde; det er ikke plass til dere i Frp's helse-Norge.

Sponheims metode

Noen som husker fra Venstre landsmøtet i vår? Da startet Sponheim med å si Ja til EU på grunn av Tyrkia-suget. Deretter var det kanskje til EU - under samme møte, før han endte med å stemme nei da landsmøtet behandlet saken ( VG ). Nå går han motsatt vei ifht Frp. Først sier han nei i en garanti til velgerne. Nå er han på kanskje - og da vet vi svaret om det blir borgerlig flertall etter valget... På samme måte som at det var bare Sponheim som forsto seg selv med alle standpunktene i EU-saken, er det nå bare han selv som greier å forene sin skriftlige garanti mot Frp - med alle utspillene de siste dagene hvor han forklarer hvordan han vil bringe Frp til makten - uten å gjøre det. I Dagsavisen gjør Sponheim nok et kostelig forsøk på å oppheve tyngdekraften (jeg gråter høylytt over at det er slutt på Hallo i uken!). Venstre vingler videre, og det blir stadig viktigere å stemme Arbeiderpartiet for å unngå en Frp-dominert Høyre-regjering ( Nettavisen , Db ). Se også:

Mora mi sitert i Dagbladet

Mora mi er faktisk sitert i Dagbladet . Artig greie dette med førerløse biler, men jeg har mine tvil om de er rett rundt hjørnet. Ihvertfall om de skal gå noe særlig fortere enn den jeg prøvde, og da går du nesten fortere selv. Men de kan skape spennende teknologiløp på veien mot målet, som kan kombineres med annen teknologi for trafikkstyring og sikkerhetssystemer i bil. Bra at teknologi- og forskningsmiljøene ved Sintef er med på dette også. Innrømmer glatt at jeg også stiller meg lagelig til for retoriske morsomheter ved å sitte henslengt i en bil med påskriften førerløs... ( VG )

Nei til mer sentralisering av Helse-Norge

Ser at Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å sentralisere all helsepolitikken i Norge ( Db , VG ). Jeg var med i kampen om å få rettet opp den urettferdige skjevfordelingen innen helse-Norge, der befolkningen på det sentrale Østlandsområdet fikk langt mer penger når det gjelder ressurser til helse enn resten av landet (Se her: Skjevfordelingen må rettes opp! ). Skjevfordelingen ble skapt av Stortinget under Bondevik II-regjeringen, som avviste utredninger som dokumenterte at vi som bor på Vestlandet og i Midt- og Nord-Norge fikk mindre penger til helse enn de som bor nærmest Stortinget. Uten nærhet til beslutningstakere lokalt og regionalt, ville vi som kjempet denne kampen aldri vært i stand til å skaffe oss troverdig kunnskap som ga oss muligheten til å mobilisere for å rette opp skjevfordelingen (se her: - Hvem er mest verdt i helse-Norge? ). Erfaringen fra den kampen er også at helse-Norge er sterkt sentralisert. De som styrer helsebyråkratiet i Oslo – ser landet fra Østlandets

Bløffer Høyre Vitals ansatte?

Høyres førstekandidat i Sør-Trøndelag, Linda Hofstad Helleland, har i to dager gjentatt i Adresseavisen at Høyre ville ha (og vil , formoder jeg) bruke Statens eiermakt i DnB Nor til å endre beslutningen om å legge ned 140 arbeidsplasser i datterselskapet Vital forsikring i Trondheim. Det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved Vitals gjerninger i denne saken, og både ordfører i Trondheim - Rita Ottervik og undertegnede mener de konsesjonene som ble gitt da DnB Nor fusjonerte med Gjensidige Forsikring nå langt på vei er brutt. Vi vil be om en vurdering av dette, og at Kredittilsynet følger opp vilkårene om at Vital skulle ha hovedkontorer i både Bergen og Trondheim med tilhørende hovedfunksjoner. Det som imidlertid er oppsiktsvekkende når Høyres førstekandidat først uttaler seg, og så i påfølgende avis får utdype hva hun mener, er at hun forteller at om Høyre hadde styrt landet - ville de har grepet inn i DnB Nor som eier for å omgjøre beslutningen som er fattet. Til Adressa lørdag

Venstre vingler videre om Frp

Det er ikke lett å finne ut om Venstres velgergaranti mot Frp gjelder bare før valget, eller ikke. Før har nestlederne Ola Elvestuen og Trine Skei Grande tydelig vist at de ikke setter pris på partileder Sponheims klare tale om å holde Frp borte fra makten. Se her: Venstre velger Frp Nå er det partilederen selv som sår tvil om velgergarantien sin mot Frp. Det er synd siden han selv har vært befriende klar i sin omtale av Frp tidligere, i motsetning til nestlederne som åpenbart foretrekker andre løsninger. Klassekampen skriver idag at Sponheim bryter Frp løfte. Selv protesterer Sponheim høylytt på artikkelen, men alt som står i den er ordrett fra lydopptak. Les selv, det er ikke lett å få grep om hva Venstre mener - som vanlig: Bryter Frp løfte Uansett så understreker dette nok en gang at om du frykter Frp-innflytelse i norsk politikk, må du stemme rødgrønt for å være sikker.

Heltid en rettighet - deltid en mulighet, for de som vil

Tusenvis av ansatte innen helse- og omsorgssektoren behandles for dårlig. Dette må regjeringen rydde opp i. Jeg forlanger en forpliktende plan med tunge ressurser! Et krafttak. Dagbladet skriver idag (22. aug) at over 110 000 pleiere i eldreomsorgen har deltidsstillinger. En del av disse jobber deltid etter eget ønske, men tallene og virkeligheten viser at svært mange kvinner - for det kvinner som rammes hardest av dette - jobber ufrivillig deltid. Det er et gjennomgående fenomen innen helse- og omsorgssektoren. Tall fra Sykepleierforbundet viser også at: - 65 prosent av nyutdannede sykepleiere har fått midlertidige stillinger. - 51 prosent av de nyutdannede jobber deltid. - 41 prosent av alle sykepleiere oppgir at de jobber deltid, 38 prosent ufrivillig. For mange småbarnsforeldre innen helse- og omsorgssektoren er det utfordrende med deltidsstillinger som i praksis tvinger dem til å ta på seg vakter på kort varsel helg og natt. Dette er en usunn arbeidgiverpraksis, og den fører til

Kristenfolket

Fant nettopp en interessant oversikt over noen standpunkt på borgerlig side i Sør-Trøndelag det er greit å ha oversikt over. Per Sandberg og Tord Lien fra Frp er som vanlig mest ekstreme og vil ha både aktiv dødshjelp (selv om Siv Jensen later som noe annet) og flytte Norges ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, for å være sikker på at man kan ydmyke palestinerne ytterligere. Siv Jensen støtta jo bombinga av Gaza ( Siv Jensen er ekstrem ), så det er ikke overraskende. Selvfølgelig støtter de også at Israelerne skal få lov til å bygge mur inne på annnen manns eiendom. Øyvind Håbrekke fra KrF støtter ikke aktiv dødshjelp, men dessverre ønsker også han at Norge skal provosere og ydmyke palestinerne ved å flytte den norske ambassaden til Jerusalem. Dessuten støtter Håbrekke muren, og det er også særdeles skuffende. Ellers har ikke Høyre svart, og Venstres Guri Melby viser nok en gang at Venstre finner seg på feil side i politikken når det gjelder verdispørsmål. De bør garantere for Jens fr

Skrekk og gru - Siv Bush på klimatoppmøtet

Se for deg det store klimatoppmøtet i København. Statsministre og Presidenter fra hele verden samlet for et felles løft som skal endre klodens kurs mot store klimaendringer. Verdens fremste klimaforskere legger fram tunge dokumenter som understreker et stadig større alvor for den jorda vi deler. For første gang deltar USA med en President som erkjenner det en kolossal majoritet av vitenskapsmenn har fortalt verden lenge, og som ledende statsmenn har akseptert; verden er inne i en klimakrise - noe må gjøres, raskt! Verden er endelig og heldigvis kvitt George W. Bush. Nesten... Obama Jeg hører for meg Obama holde en av sine aller beste taler om den aller, aller viktigste saken. USA vil ta sin del av ansvaret. USA vil lede an teknologiutviklingen og energiskiftet som skal vri energiproduksjonen fra klimafiendtlig til klimavennlig. Kina som forstår at også de må ta sin del av ansvaret for CO2-fangst fra sine utallige kullkraftverk. India som ønsker å delta i teknologiutviklingen, og som ve

Nei til Frp og Høyres sorteringsskole

Stadig flere politiske utspill viser at en Frp-dominert Høyreregjering vil erstatte den norske fellesskolen med en sorteringsskole. Den norske skolen hvor elever med ulik bakgrunn, ulike ressurser og ulike evner møter hverandre er en skole med mangfold. Frp-Høyreskolen der de flinke skal gå i egne skoler og klasser, hvor de kristne har sin skole, muslimene sin og de velbemidlede kan kjøpe sine egne plasser på kommersielle privatskoler - dyrker ikke mangfoldet, men enfoldet. Det er jo i møte mellom mennesker fra ulik bakgrunn og med ulike evner og ressurser at mangfoldet oppstår. Dette er en kjerneverdi ved den norske skolen. Vi vil ikke sortere elever. Den Frp-dominerte Høyreskolen er en sorteringsskole som gir medalje til noen sju-åringer og gir stempel til de som ikke får stå på pallen ( Aftenposten ). Og hvem er det egentlig som etterspør behovet for å karakterisere tiåringene ( Aftenposten )? Som trebarnsfar fryser jeg på ryggen med tanke på en norsk skole som skal sortere elevene

FrPs beste venn rir igjen

Jeg vil rett og slett både se og høre mer til Stein Erik Hagen i valgkampen. FrPs bestevenn er god TV ( Db ). Takk til TV2 for innsatsen. Likevel savner jeg litt mer tilstedeværelse fra en av mine yndlings-Høyremenn; Michael Tetzchner. Han var befriende ærlig og målbevisst i Dagsavisen i vår. Synes også han bør få litt mer spalteplass. Bare se her: Michael Tetzchner - min drømmeHøyremann Oppdatert: Må bare ile til å få med at mens Hagen er FrPs beste venn, så vil selvfølgelig Høyre være Hagens bestevenn ( TV2 ).

Gjør, litt, gjør mye, gjør hva du vil - vi trenger flere frivillige

Vi skal besøke 10 000 velgere og trenger hjelp fra flere frivillige for å nå enda fler. Vi trenger hjelp til alt fra kaffekoking, til materiellpakking, kjøring, roseutdeling og husbesøk. Det siste er ikke så skummelt som det høres ut. Folk blir glade for å få besøk, ei påminnelse om å bruke stemmeretten og ei rose. Vi må mobilisere alle som ønsker fortsatt satsing på fellesskap; en bedre skole for alle - ikke kommersielle privatskoler for de få ; en bedre eldreomsorg - ikke skattkutt til de som har mest fra før; trygg styring gjennom krisa - ikke økonomiske eksperiementer med en kaotisk regjering dominert av FrP; fortsatt satsing på kultur - ikke kulturkutt og dyrere billetter for kulturopplevelser. Du trenger hverken være medlem av regjering, kommunestyre eller Arbeiderpartiet for å bidra til at Sør-Trøndelag fortsatt skal ha et sterkt Arbeiderparti som kan bidra til at Jens fortsetter som Statsminister. Les mer her: Forfellesskap.no Se video fra frivilligkampanjen her :

Jens eller kaos?

Målinger viser nå at velgerne ønsker fortsatt rødgrønn regjering, samtidig som de samme målingene viser flertall for de borgerlige ( VG , Db ). Derfor er det viktig å nå mobilisere alle som ønsker fortsatt satsing på fellesskap; en bedre skole for alle - ikke noen få ; en bedre eldreomsorg - ikke skattkutt til de som har mest fra før; trygg styring gjennom krisa - ikke økonomiske eksperiementer med en kaotisk regjering dominert av FrP . Får nesten litt flashback til valgkampen fra for 20 år siden (godt at Sp har skifta side!)? Noen som husker denne (trykk på bildet for større versjon) :

Snu trenden - vinn valget

Her er et knippe av Arbeiderpartiets stortingskandidater som forteller deg hvorfor du må bidra til at vi fortsatt skal finne løsninger SAMMEN i Norge. Om alle bare skal være sin egen lykkes smed , som de synger i FrP-sangen - ender vi med at fellesskapet rakner og alle blir tapere. En bedre skole og en bedre eldreomsorg er viktigere enn store skattekutt til de som har mest fra før, og uthuling av Arbeidsmiljøloven for folk flest . Vi trenger hverandre her i lille, store Norge. Stem Arbeiderpartiet. Bli med på laget, s n u trenden - så vinner vi valget. Sammen. Se video her : - meld deg til tjeneste her: Arbeiderpartiet Nå har jeg registrert meg på Bloggurat .

Fakta om Trondheim

I Trondheim har innbyggerne fått en bedre hverdag med rødgrønt styre. Alt er ikke perfekt, men tross finanskrisen - utvikler byen seg nå i riktig retning etter spesielt siste periode med borgerlig flertall i byen fram til 2003. Det var ikke tilfeldigheter som gjorde at Arbeiderpartiet og Rita fikk 44% oppslutning ved siste kommunevalg. Det var belønning for godt utført jobb og riktige prioriteringer for neste periode. Den jobben har blitt tøffere på grunn av noen endrede rammevilkår, men Arbeiderpartiet står ved sine politiske målsettinger og tar ansvar for løfte byen videre. Kommunalråd Geir Waage har laget følgende notat for å oppsummere og svare på noen av påstandene. FAKTA OM TRONDHEIM – EN BEDRE HVERDAG MED RØD-GRØNT FLERTALL ØKONOMI : DRIFT : Trondheim kommune gikk med 205 millioner kroner i underskudd i 2008. Hovedårsakene til underskuddet var fjorårets lønnsoppgjør som ble betydelig bedre for de ansatte enn forutsatt, og ikke minst finanskrisa som slo inn for fullt også i Trond

Bedre eldreomsorg - ikke skattelette

Norsk Sykepleierforbund legger idag fram en rap port som viser at vi fortsatt har en lang vei å gå i mange kommuner for å sikre våre eldste en verdig alderdom. Rapporten understreker valgkampens viktigste fordelingspoeng; - Blir det flere varme hender i eldreomsorgen ved å redusere Statens inntekter gjennom å kutte 12 mrd i formueskatten? - Blir det bygd flere sykehjemsplasser hvis det gis store skattekutt til de som har mest fra før? Arbeiderpartiet la fram sin eldreplan for to dager siden. For å følge opp den må det brukes penger, mye penger. Igår innrømte Siv Jensen at FrPs modell ikke fungerer i Oslo - flere kommersielle institusjoner er ikke løsningen: Siv Jensen: - FrPs eldreomsorg er uverdig Se Jens, Gro og Bjarne Håkon presentere vår eldreplan her: Arbeiderpartiets Eldreplan 2015 Valget blir stadig tydeligere; Bedre eldreomsorg - eller skattelette til de som ikke trenger det

Kulturløftet II krever rødgrønn regjering

Regjeringen har levert såpåss massivt på punktene fra Kulturløftet 2005-2014, at det har blitt behov for å lansere nye tiltak siden de fleste målsettingene allerede nå er levert og kan kvitteres ut. Her kan du lese det politiske regnskapet for Kulturløftet: Kulturløftet politisk regnskap 2005-2009 Derfor har Kulturminister Trond Giske og de rødgrønne kulturpolitikerne, i nært samarbeid med kulturinteresserte over hele landet, utviklet Kulturløftet II i 17 punkter. Se det her: Kulturløftet II 12. august inviterte derfor Jens, Liv Signe, Kristin og Trond pressen for å presentere Kulturløftet II. I videoen kan du også høre Norges desidert mektigste orkester; landets politiske journalister og Kulturministeren på blokkfløyte og Statsministeren, Finansministeren og Samferdselsministeren på triangel - og heldigvis Arve Tellefsen på fiolin. Se video med orkester og presentasjon her : (bloggen fortsetter under videoen) Under ledelse av Kulturminister Trond Giske har den rødgrønne regjeringen ha

Siv Jensen: - FrPs eldreomsorg er uverdig!

Sjelden har vi vel opplevd en ærligere uttalelse fra Siv Jensen. Hør henne forklare og fortelle at FrP driver en uverdig eldrepolitikk i Oslo. Hun fraskriver seg samtidig ansvaret for de private løsningene og forteller dermed at det er bedre at eldreomsorgen er offentlig. Igår forsøkte FrP å legge skylda for at de har sviktet i eldreomsorgen i Oslo på Arbeiderpartiet. Men de borgerlige partiene har styrt Oslo sammenhengende i 13 år, og i 28 av de siste 33 årene. En slik forklaringsmodell er like meningsbærende som å gi Lyng-regjeringa skylda for finanskrisen. Nå vil Siv Jensen og FrP sentralisere eldreomsorgen og dermed plage resten av de eldre i landet med den samme politikken. La oss la de eldre slippe FrPs eksperimenter. Stem heller Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiets Eldreplan 2015 Se Siv Jensen fortelle at FrPs eldreomsorg i Oslo er uverdig her : De rødgrønne i Trondheim vant valget i 2003, og har siden styrt byen. Alt er ennå ikke bra nok innenfor eldreomsorgen, men i motsetning t

Videre satsing på norsk film

Den rødgrønne regjeringen har gjennom Kulturløftet, bidratt til å løfte norsk film betydelig. Nå er det viktig at vi ikke får bråstopp og kaos i kulturpolitikken. Norsk film trenger Kulturløftet II for å utvikle seg ytterligere. For oss i Trøndelag har filmsatsingen nasjonalt gjort at vår satsing regionalt har fått flere ben å stå på, og muligheter for videre utvikling. Den nasjonale og regionale satsingen går hånd i hånd, noe vi ikke minst så i filmsuksessen "Nord". Nå har vi tatt nye grep og Midtnorsk Filmfond er i ferd med å etablere et godt partnerskap med private investorer for å investere lønnsomt i trønderske filmprosjekter. Les mer om Midtnorsk Filmsenter, Midtnorsk Filmfond og Mid-Nordic Filmcommision og den trønderske satsingen her: Midtnorsk film Hør Sør-Trøndelag Arbeiderpartis andrekandidat, og første nestleder i Kulturkomiteen, Gunn Karin Gjul snakke om filmsatsingen her :

Venstre velger FrP

Før valget i 2003, gikk Venstres nestleder Ola Elvestuen ut med følgende garanti i Dagsavisen : – Vi er den eneste garantisten for velgere som verken ønsker eiendomsskatt eller at Frp blir med i byrådet. Like etter valget i 2003, skrev Aftenposten : Det er kjempeavstand fra Venstre til Frp sier Ola Elvestuen som blankt avviser å slippe Frp inn i byrådet Vi kjenner historien. Venstre har i Oslo valgt å la FrP styre i byråd sammen med Høyre, på bekostning av et alternativt flertall. Venstre smykker seg med gjennomslag i enkeltsaker som er viktige nok, feks innenfor kollektivtrafikken. Poenget er bare at den samme politikken ville de fått flertall for om de samarbeidet andre veien. men tydelig nok foretrekker Venstre å ha FrP i posisjon. I forrige uke møttes Ola Elvestuen og Trond Giske til debatt i P4 om temaet Venstre+FrP. Elvestuen benektet å ha gitt garantiene som er gjengitt over. Ikke nok med det, i politisk kvarter 25. juli 2008, kunne Elvestuen fortelle oss lyttere at Venstre: må

Vinn valget!

I valget mellom fortsatt trygg styring gjennom krisa, eller et økonomisk eksperiment med det komplette kaos - må vi ikke glemme å ha samfunnsmålene klare på rødgrønn side. Jeg har tidligere blogget om hva jeg mener må være den videre utviklingen av landet. Her er et sammendrag: Fellesskap og velferd Jeg tror oppslutningen om fellesskapsløsninger er økende i disse krisetider. Ropet etter skattekutt representerer ikke flertallet av landets velgere. Derfor må fortsatt satsing på den norske modellen med opprustning av kvaliteten i fellesskolen, eldreomsorgen og helsesektoren være fundamentet for neste fireårsperiode. Videre må det drives politikk som demper skadevirkningene av det internasjonale tilbakeslaget. Ledigheten må ikke få utvikle seg, og norsk industri må hjelpes gjennom krisa på en måte som sikrer, og helst videreutvikler kompetansen og innovasjonsevnen. På kort sikt må derfor krisepakker dempe ledighetsutviklingen, men det må også satses på langsiktige tiltak som styrker Norges

FrPs beste venner II

FrP får millioner av millionærene og milliardærene ( Db , e24 ). Det skulle bare mangle. Stein Erik Hagen, Christian Sveaas m.fl. har jo bevist at de kan å håndtere penger og gode investeringer. Å investere i at FrP skal få avgjørende innflytelse over norsk skattepolitikk, vil sannsynligvis være blant de mest lønnsomme investeringene de noensinne har gjort, om de lykkes. Ingen får større avkastning på en FrP-dominert Høyreregjering enn landets rikeste. Folk flest vil måtte betale mer i form av økte egenandeler og privatisert velferd hvor lommeboka styrer kvaliteten på det du tilbys. FrP er partiet for de priviligerte. For mitt vedkommende er jeg langt mer bekvem med at partiet mitt er på lag med LOs 867 000 omsorgsarbeidere, håndverkere, post- og butikkansatte, industriarbeidere, sjøfolk, sjåfører og andre representanter for folk flest. Oppdatert: Jens har helt rett! ( VG , Db ) I bunn og grunn dreier det seg om hvem det er som skal bestemme mest i landet. De få rike eller folk flest.

Hold Høyre under 20 prosent!

Erna Solberg krever 20 prosents oppslutning ved valget for å gå i regjering ( VG ). Om vi bare greier å holde Høyre under 20 prosent ved valget, slipper vi unna en borgerlig regjering. Jaglands 36,9 prosent i 1997 har aldri helt fått den store åtgaumen, så spørs det hvordan ettertiden vurderer Ernas 20 prosent-krav til det norske folk. For alle oss andre som ønsker å sikre fortsatt trygg styring av Norge, framfor økonomiske ablegøyer med en FrP-dominert Høyreregjering. For oss som ønsker fortsatt satsing på skole, forskning, veg, jernbane, miljø og velferd - framfor å gi svære skattekutt til de aller, aller rikeste - har vi oppgaven klar; Hold Høyre under 20 prosent! Dagens måling i VG gir partiet 15 prosent, og både Solberg og Lae understreker at det er ALT for lavt for Høyre ( Db ). (...)en oppslutning på 15 prosent i valget, vil ikke gi noen borgerlig regjering, ifølge Høyre-ledelsen.

5 mill til de rikeste med H+FrP

Har nettopp sett den første Statsministerduellen mellom Jens og Jensen. Den fikk fram forskjellene ( TV2 ). – Skattelette er avgjørende for verdiskapningen i Norge, og for at folk skal leve av sin egen lønn, slo Jensen fast. I og for seg et interessant standpunkt, og en interessant virkelighetsforståelse. FrP har tidligere sagt at de vil kutte inntektsskatten med 50 mrd kroner ( Db ) og hele formueskatten på 12 mrd kroner. Sistnevnte vil, som Statsministeren sa, gi opptil 5 millioner kr i skattelette pr år til de aller, aller rikeste. Men det er vel for at de skal få råd til å leve av sin egen lønn. Folk flest er vel de som tjener rundt 300 tusen kroner pr år og ikke sjelden har boliglån framfor store formuer. De skal ifølge FrP få omlag 400 kr i måneden i skattelette. Heldigvis, så kan de endelig leve av sin egen lønn. Tjener du 2 millioner kr år skal du få 10 000,- kr i skattekutt. Har du i tillegg formue, kan du plusse på ekstra. Det er jo ikke så mange med 300 tusen i lønn pr år so

Priceless!

Jeg anbefaler av hele mitt hjerte at du ser Jon Stewart kle av Bill Kristol på The Daily Show . Det er eminent og ikke så rent lite underholdende. Seansen om offentlig helsevesen er d-r-e-p-e-n-d-e :-) Bill Kristol er han som etablerte det ny-konservative tidsskriftet The Weekly Standard . Jeg tipper flere av FrPs ideologer i Norge leser dette magasinet jevnlig. Han representerer vel nettopp de republikanske ideene som ledende FrP-ideologer drømmer om å få gjennomslag for i Norge. Forøvrig drømmer Bill Kristol om Dick Cheney som President i USA - say no more... Jon Stewart er en god vaksine. Intelligent og herlig moro. Se her : The Daily Show With Jon Stewart Mon - Thurs 11p / 10c Bill Kristol www.thedailyshow.com Daily Show Full Episodes Political Humor Joke of the Day

Trondheim som Kirkehovedstad?

Jeg er svak for smiger, og spesielt når den kommer fra folk det er verdt å lytte til. Under Olavsfestdagene holdes det Olsok-seminar . Et av disse hadde tittelen "Symbol og funksjon - presesrollen i Den norske Kirke". Hovedinnleder var Thor Bjarne Bore, tidligere redaktør av både Vårt Land og Stavanger Aftenblad. Jeg fikk ikke selv vært tilstede på seminaret, men Bore har vært så elskverdig å legge ut foredraget sitt på bloggen sin. Der sier han blant annet: Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag har en fornuftig innfallsvinkel i denne saken. Han vil bygge stein på stein, dvs. styrke Trondheims posisjon gjennom konkrete tiltak som i de neste årene gradvis vil vise at Trondheim er det naturlige kirkens tyngdepunkt i Norge. Han sa i fylkestinget at ”dette er en sak som foreløpig ikke bare kan vedtas”, og han syntes ordet kirkehovedstad er lite egnet. Det er flott å få gode tilbakemeldinger i en sak vi jobber mye med, og som bør håndteres med stor respekt. Bores foredra