Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2018

- Det er for få trøndere i forhold til behovet

I for bindelse med samlingen av Trøndelag dukket det opp et vittig sitat fra Astrid Hermstad fra Spydeberg. «Det er for få trøndere i forhold til behovet». Det er et morsomt sitat, men når jeg reiser rundt omkring i Trøndelag, er erfaringen at det er mer treffsikkert enn det sikkert var ment. Vi definerer «trønder» som en som er født her eller bor her, hvis han eller hun vil være det. Tilbakemeldingene jeg får, enten jeg snakker med ordførere, rektorer, sykehjemsbestyrere, næringslivsledere eller andre som er avhengig av folk og arbeidskraft er; vi har jobber, men vi mangler folk. Det er rett og slett for få trøndere i forhold til behovet.   Samtidig stuper fødselstallene. Det er alvorlig for oss som nasjon. Etter Gros familiereformer og satsingen på utdanning fra slutten av 80-tallet, med lengre fødselspermisjon, barnehageutbygging og pappapermen, greide Norge noe få andre land i Europa maktet; flere kvinner tok utdanning og arbeid, samtidig som de fikk flere barn. Dette var et adelsm