Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Jeg ber om tillit

Fikk æren av å fortelle Arbeiderpartiets landsmøte på fire minutter om hvorfor vi ber om tillit til å styre Sør-Trøndelag i fire nye år til høsten. Se appellen her :

Hvorfor stemme Ap i Sør-Trøndelag

Fikk æren av å fortelle landsmøtet hvorfor vi ber om tillit for fire nye år i Sør-Trøndelag på fire minutter. Under er talen. Kjære landsmøte, kjære velger i Trøndelag. Jeg ber om din tillit til å få styre Sør-Trøndelag i 4 nye år. Det gjør jeg med ydmykhet, for det er en ære å ha den jobben. Trøndelag er en fantastisk region og Sør-Trøndelag er et eventyrlig fylke, og som Norge er vi omgitt av vakker natur, store naturressurser, vi har gode kommuner langs kysten, i innlandet, oppover i fjellbygdene og vi har en mangfoldig og spennende storby i vekst. Men den viktigste ressursen vi har, er de 300 000 innbyggerne i fylket. Arbeiderpartiet vil investere i dere. Siden jeg ble fylkesordfører i 2003, har vi brukt en halv million kroner, hver dag, på å bygge ut, ruste opp og bygge nye videregående skoler i fylket. Vi bygger trygge skoler. Vi bygger moderne skoler og vi bygger klasserom for framtida. For skolen er i endring, og våre lærere tar i bruk ny kunnskap og ny teknologi for å gi bedre

Landsmøtetale 2015

Her er talen min etter Jonas´ sin tale om den politiske situasjonen. Den handler om de lengeværende barna. Kjære landsmøte! Norge kan ikke ta imot all verdens flyktninger. Vi kan ikke løse all verdens nød. Og selv om vi er blant de rikeste og mest harmoniske samfunn som noensinne har eksistert, kan vi ikke la et ubegrenset antall mennesker få opphold i Norge. Vi må prioritere de menneskene som trenger beskyttelse og hjelp fra oss mest, først. Da må mange av de som kommer hit, voksne og barn, reise hjem igjen - for vi trenger rom for andre som trenger oss mer. Få er uenige om dette. Det er egentlig bred enighet om hovedtrekkene i norsk innvandringspolitikk. Vi har ikke lange nok armer til å favne alle, tross vår rikdom, men vi må ha plass nok i hjertet til dem. En streng, men rettferdig innvandringspolitikk må også være verdig. Og vi må være like opptatt av å være rettferdige som strenge. Det henger sammen. Men det er ikke rettferdig at barn som vokser opp og blir til norske b

Vil halvere antall holdeplassser

Fylkeskommunen samarbeider nå med AtB for å halvere antallet bussholdeplasser i Sør-Trøndelag. Tiltaket skal både øke hastigheten på rutene, spare penger, men også øke folkehelsen siden flere må gå litt lenger til holdeplassen. - For å gjøre bussen mer attraktiv enn bil, er det nødvendig å gjøre flere ruter raskere, sier Fylkesordfører Tore O. Sandvik. Undersøkelser viser at økt hastighet på rutene gjør bussen mer konkurransekraftig enn bil. To fluer i en smekk Fylkekommunen har bedt AtB om å spare 80 millioner kroner inneværende år. Å halvere rutene innebærer færre holdeplasser å vedlikeholde, og færre stopp og start for bussene, slik at tiltaket også vil gi innsparinger. - AtB må holde budsjettene sine, slik at dette tiltaket vil bidra til å nå budsjettmålene. Samtidig har vi i fylkeskommunen et særskilt ansvar for folkehelse og med litt større avstand mellom holdeplassene, må flere bevege seg litt lenger for å nå bussen. Det har ingen vondt av, sier Sandvik. Passasjeren

Høyre bryter lokal enighet om godsterminal

Svar til Yngve Brox innlegg i Adressa 27. mars. Det er lokal, regional og faglig enighet om å bygge en fullverdig godsterminal på Torgård. Høyre bryter denne enigheten. Årsaken er at Høyre ikke vil be Stortinget om å fullfinansiere prosjektet. Det er både faglig dumt, det undergraver boforholdene på Heimdal og det er upatriotisk av partiets stortingspolitikere. Å bygge en halvferdig godsterminal på Torgård hvor togene må rygges inn fra Heimdal på tidspunkt hvor linja er fri for persontog, er både uhensiktsmessig og det svekker bomiljøet på Heimdal. Kostnaden for å bygge en fullverdig og funksjonell godsterminal med tunnel for gjennomkjøring, er om lag 3 mrd dyrere enn enn halvferdig løsning. Dette mener altså Høyre det er uhørt å be om, samtidig som de bejubler at det brukes over 20 mrd kroner på tunnel mellom Oslo og Ski.  Høyre bryter den lokale og regionale enigheten om å bygge en fullverdig godsterminal. Det minner sterkt om da Høyres Helseminister Ansgar Gabrielsen i 2005 ville st

Minneord til Fylkesmann Jørn Krog 12. mars 2015

Har i dag deltatt i begravelsen til en av de klokeste og mest kunnskaprike menneskene jeg kjenner. Fylkesmann Jørn Krog fikk en vakker og fin seremoni i Nidarosdomen, og et godt minnesamvær i hans ånd etterpå. Her er minnetalen min. Til minne om Fylkesmann Jørn Krog Selv om vi en stund nå har visst at denne dagen skulle komme, føles det uvirkelig å stå her å holde minneord for Jørn Krog. Jeg tror det er fordi han var så tilstede, helt til det siste. Avskjeden han hadde med oss ordførerne på KS-konferansen for nøyaktig en måned siden idag preget oss alle. Både den klokskapen han formidlet om temaet vi diskuterte, men også den brutale beskjeden om at han nå skulle gå inn for landing. Det var ikke til å bære, men på en måte var det også til trøst for alle oss som han var satt til å tjene og veilede i sitt embete som Fylkesmann at han var så åpen og direkte om sykdommen. Jeg har ikke kjent Jørn lenge, men jeg har visst om ham, som embetsmann. Først da jeg var statssekretær, og

13dags jul 2015

Fylkeskommunen inviterer hvert år et partnerskap av alt fra Biskop og Fylkesmann, forskning, næringsliv og ordførere til lunsj på 13. dags jul. Det serveres nydelig trøndersk og kortreist mat på Lian Restaurant. 13. dags jul er jo dagen jula skal definitivt ut, men det er også mange andre myter og sagn knyttet til dagen. I kristen tradisjon er dette Hellige Tre Kongers dag, dagen de tre vise menn nådde krybba med Jesusbarnet. Det du drømmer i natt skal bli sant, og været 13. dags jul skal holde seg i 13 uker framover. Men for oss, er det altså hyggelig lunsj med partnerskapet, og undertegnede taler. Her følger årets tale: 13dags jul   2015 Dessverre har vi de siste årene nærmest måtte venne oss til uvær og flom rundt årsskiftene i Trøndelag. De som er eldre enn meg vil sikkert kunne korrigere for at uvær alltid har vært en del av det å bo langt mot nord, hvor det på lignende breddegrader som oss, stort sett er kontinuerlig permafrost. Vi ligger jo faktisk omtrent på s