Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2017

Røtter og føtter - Granbykonferansen 2017

Granbykonferansen 2017 Aller først - tusen takk for invitasjonen til denne konferansen og for muligheten til å holde innledningsforedraget på denne konferansen som setter folkevandringene inn i et historisk perspektiv. Det vil jeg takke dere for, og jeg tror det vil komme mange interessante foredrag ut over dagen som kan belyse temaet.   Mennesket har røtter . Og røttene våre er viktige for oss. De er spesielt viktige for identiteten vår. Og jeg tror mye av det som preger oss som enkeltmennesker, men også i veldig stor grad samfunnet som helhet - og dermed også samfunnsdebatten, er knyttet til begrepene; identitet og tilhørighet . Men mennesket har også føtter . Vi har alltid vært i bevegelse og mennesker har alltid vandret - av ulike årsaker. Og i en verden hvor digitaliseringen gjør at vi utfordres av stadig større mengder informasjon og inntrykk fra overalt, samtidig som endringer både innen teknologi, økonomi og dermed maktforhold, går raskere, samtidig som fle