Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2015

Jeg ber om tillit

Fikk æren av å fortelle Arbeiderpartiets landsmøte på fire minutter om hvorfor vi ber om tillit til å styre Sør-Trøndelag i fire nye år til høsten. Se appellen her :

Hvorfor stemme Ap i Sør-Trøndelag

Fikk æren av å fortelle landsmøtet hvorfor vi ber om tillit for fire nye år i Sør-Trøndelag på fire minutter. Under er talen. Kjære landsmøte, kjære velger i Trøndelag. Jeg ber om din tillit til å få styre Sør-Trøndelag i 4 nye år. Det gjør jeg med ydmykhet, for det er en ære å ha den jobben. Trøndelag er en fantastisk region og Sør-Trøndelag er et eventyrlig fylke, og som Norge er vi omgitt av vakker natur, store naturressurser, vi har gode kommuner langs kysten, i innlandet, oppover i fjellbygdene og vi har en mangfoldig og spennende storby i vekst. Men den viktigste ressursen vi har, er de 300 000 innbyggerne i fylket. Arbeiderpartiet vil investere i dere. Siden jeg ble fylkesordfører i 2003, har vi brukt en halv million kroner, hver dag, på å bygge ut, ruste opp og bygge nye videregående skoler i fylket. Vi bygger trygge skoler. Vi bygger moderne skoler og vi bygger klasserom for framtida. For skolen er i endring, og våre lærere tar i bruk ny kunnskap og ny teknologi for å gi bedre

Landsmøtetale 2015

Her er talen min etter Jonas´ sin tale om den politiske situasjonen. Den handler om de lengeværende barna. Kjære landsmøte! Norge kan ikke ta imot all verdens flyktninger. Vi kan ikke løse all verdens nød. Og selv om vi er blant de rikeste og mest harmoniske samfunn som noensinne har eksistert, kan vi ikke la et ubegrenset antall mennesker få opphold i Norge. Vi må prioritere de menneskene som trenger beskyttelse og hjelp fra oss mest, først. Da må mange av de som kommer hit, voksne og barn, reise hjem igjen - for vi trenger rom for andre som trenger oss mer. Få er uenige om dette. Det er egentlig bred enighet om hovedtrekkene i norsk innvandringspolitikk. Vi har ikke lange nok armer til å favne alle, tross vår rikdom, men vi må ha plass nok i hjertet til dem. En streng, men rettferdig innvandringspolitikk må også være verdig. Og vi må være like opptatt av å være rettferdige som strenge. Det henger sammen. Men det er ikke rettferdig at barn som vokser opp og blir til norske b

Vil halvere antall holdeplassser

Fylkeskommunen samarbeider nå med AtB for å halvere antallet bussholdeplasser i Sør-Trøndelag. Tiltaket skal både øke hastigheten på rutene, spare penger, men også øke folkehelsen siden flere må gå litt lenger til holdeplassen. - For å gjøre bussen mer attraktiv enn bil, er det nødvendig å gjøre flere ruter raskere, sier Fylkesordfører Tore O. Sandvik. Undersøkelser viser at økt hastighet på rutene gjør bussen mer konkurransekraftig enn bil. To fluer i en smekk Fylkekommunen har bedt AtB om å spare 80 millioner kroner inneværende år. Å halvere rutene innebærer færre holdeplasser å vedlikeholde, og færre stopp og start for bussene, slik at tiltaket også vil gi innsparinger. - AtB må holde budsjettene sine, slik at dette tiltaket vil bidra til å nå budsjettmålene. Samtidig har vi i fylkeskommunen et særskilt ansvar for folkehelse og med litt større avstand mellom holdeplassene, må flere bevege seg litt lenger for å nå bussen. Det har ingen vondt av, sier Sandvik. Passasjeren