Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2010

Heia Gordon!

Kirkens preses må ha boplikt i Trondheim

Oppdatert: Fungerende parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, presiserer nå i Adressa at ledende biskop skal ha boplikt i Trondheim. :-) Den 12. biskopen/preses må ha boplikt i Trondheim. Alle biskoper har rett og plikt til bolig, det må også gjelde preses. Forskrift til Kirkeloven regulerer boplikt og tjenestebolig. Det betyr at alle biskoper må bo i eget tilsynsområde. Noe annet er selvfølgelig helt unaturlig. Velger man å endre for ledende biskop, vil dette også måtte gjøres gjeldende for alle andre. Alle biskoper bor i tjenestebolig. Det følger av forskrift til Kirkeloven at alle landets biskoper har plikt og rett til bolig. Forskrift til kirkeloven § 34 – 1997 – 06.06 nr 1055: § 25 Biskopen har rett og plikt til å bo i den tjenestebolig som er tillagt embetet. Alle landets 11 biskoper bor idag i tjenestebolig tilknyttet sitt tilsynsområde. Den nye biskopen skal velges blant disse biskopene å ha tilsynsområde i Nidarosdomens prosti. Det betyr jo at biskopen må forl

GE velger seg Trøndelag

Det er en svært gledelig nyhet at det har lykkes et bredt partnerskap i Trøndelag med å få verdens største selskap, General Electric (GE) til å velge seg Trøndelag og Verdal for sin store satsing på offshore vindkraft. Det ligger et stort industrielt potensiale i offshore vindkraft, og industrikompetansen på Verdal vil sammen med kunnskapsmiljøene i Trondheim styrke Trøndelags posisjon innen denne satsingen. Det er en gledens dag for Trøndelag. For Verdal, Trondheim, Aker Verdal, NTE, Sintef og NTNU. Næringsminister Trond Giskes innsats har vært uvurderlig denne gang. Norges posisjon som teknologisk stormakt på havet er utløsende for GE's satsing i Norge. Denne posisjonen må vi videreutvikle, derfor er planene om et nytt havlaboratorium så utrolig viktig å få realisert. Se mer her: Ocean Space Centre Pressemelding fra GE Pressemelding fra Regjeringen Adressa

Preses til Trondheim :-)

Jeg er utrolig lettet og glad for at Ap, og dermed regjeringen vil plassere 12. Biskop/preses til Trondheim, og vil takke alle som har støttet oss i dette. Preses til Trondheim vil understøtte den store folkeligheten som omslutter Nidarosdomen og alle kulturfestivalene som er knyttet til katedralen. Nidarosdomen er mektig, men dørstokken er lav. Vi er ydmyke over å få Kirkens preses til byen, og vi vil legge til rette for at byen blir et godt vertskap med et fortsatt godt samarbeid med Kirkens ulike organer slik at dette vil fungere på en god måte. - Posted using BlogPress from my iPhone

Regjeringen må handle nå - Sør-Trlag AP krever løsning på kraftsituasjonen i Midt-Norge!

Midt Norge har nå hatt en årlig utfordring rundt krafttilførsel og høye kraftpriser. Regjeringer fra flere partier har unnlatt å gjennomføre nødvendige tiltak for å løse dette, selv om problemet har vært kjent lenge. Dette har gitt oss som bor her og ikke minst de som ønsker å drive industri i dette området, en høy kraftpris og usikker krafttilgang. Vinterens situasjon med en kilowattpris over 14 kroner på det verste, da temperaturene sank under 20 grader, er en helt uholdbar og uakseptabel situasjon. Dersom en slik situasjon fortsetter, vil den få store følger for de svakeste i samfunnet, industrien og for miljøet. Det nåværende prisregimet gir også en negativ miljøeffekt. Midtnorsk industri tvinges til å bruke fossilt brensel fremfor mer miljøvennlig kraft. Dette gjør det vanskeligere å nå nasjonale og internasjonale målsetninger om reduksjon av klimagassutslipp. Industrien må få forutsigbare rammebetingelser som gir konkurransedyktighet i det europeiske markedet. Sør-Trøndelag Ap kr

31. august 2029 blir jeg 60 år...

Arbeiderpartiet sentralt har bedt oss om å vende blikket mot 2029 når vi nå går inn i partiprogramprosessen. Jeg ble bedt om å innlede til årsmøtet i Sør-Trøndelag om programprosessen i Sør-Trøndelag med blikket vendt mot 2029. Som avslutning feira jeg 60 års dagen min med årsmøtet: Et framtidsbilde for Trøndelag - 31. august 2029 Jeg har lyst til å tegne noen framtidsbilder av hvordan jeg ser for meg at utviklingen i Trøndelag vil kunne bli når vi sammen arbeider for å nå våre felles vedtatte mål. Jeg vil ta utgangspunkt i 31. august 2029, dagen da jeg fyller 60 år. Selvfølgelig ikke fordi dette er en kommende merkedag for Sør-Trøndelag, men fordi partiledelsen har bestemt at vi skal diskutere neste partiprogram med dette tidsspennet. 1990 Ser vi tjue år tilbake, så havner vi i 1990. Jeg var 20 år. Kong Olav var fortsatt konge, Syse var Statsminister etter valget i 1989 hvor temaet var ”Gro eller kaos”, med svære boards med biler som stod krasjet inn i veggen. Nelson Mandela ble løsla

YES! Gratulerer USA!

Det er intet mindre enn herlig at 32 millioner amerikanere uten helseforsikring nå får bli endel av et selvfølgelig gode. Det er også bra at den hysteriske høyresiden - FrPs beste venner - i USA IKKE lykkes med å velte reformen. Dette er en god dag for USA og for verden. Se her : VG

Books are dead and boring...

This is the end of publishing and books are dead and boring no longer can it be said that we like to read my friends and I we don't like the way books feels in our hands Slik starter en liten historie. Anbefales! Se her :

Skrekk og gru

VG viser at Høyre og FrP har flertall sammen og at om det var valg idag, ville sannsynligvis Erna Solberg blitt Statsminister og Siv Jensen Finansminister. Heldigvis er det lenge til valget.

Forvaltningsreformen og akvakulturforvaltning

Holder innledning om Forvaltningsreformen og akvakulturforvaltning på seminar i Fiskeri- og kystdepartementet torsdag 18. mars. Kommer blant annet til å snakke om følgende: Optimal lokalisering av dagens oppdrettsaktivitet Potensialet for forbedringer med hensyn til en bedre lokalisering av dagens oppdrettsaktivitet er svært stort. Bruken av landarealene våre er mangfoldig, og arealet er utforsket og beskrevet ned til minste detalj, fra fjæra til fjelltoppen. Topografi, metrologiske data, fauna og flora er kartlagt på alt synlig areal i Norge. Beveger vi oss ut i sjøen er situasjonen en helt annen. På de fleste kartverk fremstår sjøarealene som en enhetlig blå flate. På de spesielle sjøkartene er det lagt inn grove dybdeangivelser, samt noen enda grovere angivelser av om arealene er dekket av fjell, slam, grus eller skjellsand. I forhold til temperaturer, strømretninger, biologisk mangfold osv er svært lite av sjøarealene samlet dekket. Trøndelag har vært opptatt av dette i lengre tid,

Hollywoodproduksjon i Trøndelag?

Veldig bra at Stortingets Familie- og kulturkomité besøker Trondheim under Kosmorama. Jeg har sett flere gode filmer fra både midtøsten og Europa. Anbefaler den absurde, men morsomme og gode " Emma Blanks siste dager ". Humrer ennå. Men tilbake til Familie- og kulturkomiteen. Mandag besøker de Trondheim. De skal besøke både Pilegrimsbyen, barnevernet og Nidarosdomen, men også Rockheim og Kosmorama. Selv skal jeg fortelle dem om den helhetlige filmsatsinga i Trøndelag, med Midtnorsk Filmsenter , Midtnorsk Filmfond , Mid Nordic Film Commission , Kosmorama og nystartede Filminvest . Hollywood og Karolinerne Da er det utrolig artig å finne ut at i Hollywood går det rundt omkring et selskap som ønsker å spille inn en spillefilm om Karolinernes Hærtogsmarsj i 1718. Den endte som kjent katastrofalt i Tydalsfjellene under den tøffe vinterens åk. Men vi i Trøndelag er godt kjent med historien, ikke minst grunnet det fantastiske Elden-spele t på Røros og Karolinerspelet i Tydal. Den a

Vitenskapens Norge - fra Gunnerus til Ormen Lange

I tre dager har jeg fått være med på å feire da vitenskapen kom til Norge og fått ta del i planene for noe av det mest avanserte verden har sett. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ( DKNVS ) feirer sitt 250 år jubileum. Historien om da tre lærde menn i 1760 fant ut at de ville etablere landets første videnskabelige selskab i en by med rundt 7000 innbyggere, langt mot nord - er en fascinerende og viktig del av kunnskapsnasjonen Norge. Biskop Gunnerus (bildet) , rektor Schøning og historiker Suhm (som vel egentlig kom til Trondheim for sjekke opp niesen, den antatte arvingen til Thomas Angell) stiftet selskapet som i realiteten bragte vitenskapen til Norge. Historien er godt gjenfortalt på DKNVS' jubileumssider. Bare se her: DKNVS 250 år Kunnskapsbyen Trondheim 250 år etter er Trondheim fortsatt landets ledende vitenskapelige sentrum med NTNU, Sintef og flere forskningssentre for bedrifter i byen. Spesielt innen olje- og gass, material- og klimateknologi, marin- og offshorelø

Yes - "medaljelinjene" er berget!

Kristin Halvorsen varsler nå at hun overstyrer forskriften som fjerner retten til førstegangsvitnemål for toppidrettselevene med 4-årig løp i videregående skole. Flere har pekt dette tilbudet som en viktig faktor for OL-suksessen til Norge. Se mer i tidligere blogg her . - Posted using BlogPress from my iPhone

Utdanningsdirektoratet slår bena unna ”medaljefabrikkene”

Norge opplevde en eventyrlig medaljehøst under OL i Vancouver. Dette skyldes selvfølgelig fabelaktige utøvere med store talent, som legger ned utallige treningstimer for å prestere. Men det skyldes også et godt støtteapparat og en bevisst tilrettelagt satsing på toppidrett i Norge. Flere har trukket fram mulighetene for å kombinere toppidrett og videregående opplæring (trykk på bilde for større større versjon av faksimile) . Flere av Norges medaljevinnere under OL har brukt denne muligheten. Dette gjøres ved å la utvalgte talenter gå et 4-årig løp i videregående opplæring, slik at det blir mulig å kombinere utdanning med store mengder trening og konkurranse. Nå har imidlertid Utdanningsdirektoratet laget en forskrift som kan rive vekk dette viktige grunnlaget for rekruttering av idrettsutøvere i verdenstoppen. Idretten har slått alarm, men hittil har ikke responsen vært stor blant landets skolemyndigheter. Norges idrettsforbund skriver i brev til Kunnskapsdepartementet følgende: ”Elev

Hvorfor ikke spise kake?

Ingunn Yssen og Marie Simonsen har skrevet en provoserende kronikk som kunne ha løftet likestillingsdebatten ( V G ). Dessverre ender de opp med å lure på hvorfor de sultne ikke kan spise kake. Alle debatter har godt av bidrag fra ulike ståsted. Det skaper større helhet og gir perspektiver. Yssen og Simonsen gir bidrag fra sitt ståsted, men da blir det viktig å minne om at det finnes en verden bortenfor, men innenfor vårt land. Far blir fortalt at han fortsatt skal være forsørger mer enn omsorgsfull far. Annerledes kan vi ikke forstå det når Jens Stoltenberg fortsatt forsvarer kvinners rett til å beholde brorparten av foreldrepermisjonen. Sannsynligheten er stor for at sitatet fra kronikken dreier seg om da Jens understreket at Arbeiderpartiet ikke ønsker å begrense fødselspermisjonen for store grupper av landets mødre (mange i lavtlønte, tungt fysiske yrker) til maks seks måneder. For mange av disse mødrene står i realiteten likestillingskampen om retten til heltidsstilling, bedre arb

Somewhere Down the Crazy River

Robbie Robertson var mangeårig vokalist og låtskriver i The Band. I 1987 ga han ut soloalbumet Robbie Robertson med blant annet låta Somewhere Down the Crazy River, som er en av mine store favoritter. Han er sønn av en Mohawk-indianer. Blogger om musikk her . Se og hør Somewhere Down the Crazy River her :

Enstemmig kraftuttalelse fra Fylkestinget

Her er enstemmig uttalelse med krav om til sentrale myndigheter i forbindelse med kraftkrisa i Midt-Norge, vedtatt av Fylkestinget i Sør-Trøndelag 3. mars 2010: Fylkestinget i Sør-Trøndelag ber Fylkesrådmannen om at det så raskt som mulig bestilles en faglig holdbar rapport for å få oversikt over ENØK-potensialet i Midt-Norge. Fylkestinget ønsker oversikt over det totale innsparingspotensialet med kostnader og tidsperspektiv i både industrien, offentlige virksomheter og for husholdningene. Fylkestinget bevilger inntil 600 000 kroner til dette. Rapporten legges fram for Fylkesutvalget senest innen utgangen av mars. Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner inviteres til å delta økonomisk innen samme tidsfrist. Fylkestinget ber samtidig Staten om å legge til rette for en tiltakspakke med sterke stimuleringsmidler for ENØK-tiltak både i industrien, privat og offentlig sektor og private husholdninger i Midt-Norge, basert på denne rapporten. Enova må instrueres til å prioritere Midt-

Uslinger og puslinger i hoppsporten

Ikveld blir Anette Sagen historisk som første offisielle hopper i nye Holmenkollen. Sagen er og har vært en pionér innen hoppsporten. Hun er en profesjonell, framtidsrettet og dyktig idrettsutøver. Derfor var det så gledelig at Oslo kommune valgte nettopp henne til å være første hopper i nye Holmenkollen. Derfor er det også usselt av Kollenhopp å kuppe Holmenkollen igår kveld. Fortidas menn sendte guttene utfor som testhoppere. Aller først visstnok Bjørn Einar Romøren. Sjelden har vi opplevd større puslinger enn det kostebinderiet av middelaldrende menn som nå prøver å bortforklare tuskranet igår kveld. Anette Sagen kommer uansett ut av dette med større aktelse. Kollenhopp står avkledd tilbake, og Romøren risikerer å få en ynkelig historisk rolle knyttet til nye Holmenkollen. Han burde vært gentleman og takka nei. V G

Fylkesting 3. mars 2010

Her kan du følge og kommentere Fylkestinget i Sør-Trøndelag live 3. mars 2010 . Møtet starter kl 09.00 . For twitter benytt hashtags #stfk eller #fylkesting , så vil det komme frem i bloggen. Du kan også delta i bloggingen uten twitter, skriv inn navn og kommentar og trykk "Send". Saker og saksliste finner du her: pa.stfk.no Fylkesting 3. mars 2010

Grattis Anette Sagen!

Anette Sagen er et godt sportslig forbilde for både topp- og breddeidretten. Hun er en pioner for kvinnehopping og har banet vei for at jentene også får konkurrere i VM i Oslo. Det fortjener hun all ære og ros for. Vi i Trøndelag føler også at vi har en liten bit av henne siden hun gikk på Heimdal vgs og også var viktig i kampen vår for å beholde landslinjene for idrett da Bondevik-regjeringen og Kristin Clemet ville legge de ned. Derfor er det også veldig, veldig artig at Oslo kommune nå ærer henne med å få være første hopper i nye Holmenkollen ( VG ). En ekte pioner verdig! Se innslag fra NRK med henne her :

Petter med sumobryter i pulken

Femmila i OL er det gjeveste du kan vinne på langrennski. Måten Petter Northug jr gjorde det på var både overbevisende ekstremt underholdende. OL har forøvrig vist at det lønner seg å ha røtter eller opphold i Trøndelag for å dominere seierspallene :-) Feirer OL-gullet med Petter Northug jr, alias Kristian Valen. - Idag koinna æ ha gått baklængs med ein sumobryter i pulken. Se det her : V G o m femmila