Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2017

Større folkevalgte regioner vil gi mindre byråkrati og sterkrere utviklingskraft for hele Norge

Den enorme byråkrativeksten i Norge de siste 15-20 årene skyldes ikke minst statens ulike måter å organisere seg på regionalt med direktorater og ytre etater (se bildet) i mangel på en regional folkevalgt struktur som henger sammen med virkeligheten i dagens Norge.  Dagens fylker har delt Norge inn i 19, og det er en uhensiktsmessig geografi for å utvikle regional utvikling og forvaltning. Med færre, større og sterkere folkevalgte regioner, ville mange av oppgavene i statlige direktorater og etater, kunne vært løst med langt færre ansatte i nye folkevalgte regioner. Samtidig vil en sterkere regional samordning av statens ulike virkemidler for utvikling av samfunnet gi større kraft til utviklingen av Norge, når de kan sees i sammenheng og ikke være oppsplittet i statlige siloer med minimal beslutningskraft regionalt, som idag. Både Skåneregionen og Västra Götaland er gode eksempler på dette fra Sverige. Skal Norge lykkes med dette, må de nye regionene få et startskudd med nye oppgaver.