Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Vi har ansvar for hele byen, ikke bare Innherredsvegen

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune har sammen med staten tatt på oss betydelige forpliktelser for å sikre at selv om befolkningen i Trondheim vokser kraftig de neste årene, skal ikke biltrafikken øke. Det er avgjørende at vi lykkes med å få en høy kollektivandel for å unngå at veiene våre fylles med biler. Da må bussen komme raskt frem. Virkemiddelet for dette er kollektivfelt. Dette har vi sett effekten av med ca 50% kollektivvekst siden kollektivfeltene ble innført i Trondheim. Skal vi lykkes med høy kollektivtrafikkandel må kollektivtrafikken bygges videre ut. Samtidig må bussene kjøre uhindret og effektivt for å konkurrere ut bilen som framkomstmiddel, spesielt i rushtrafikken. Ett av virkemidlene er å etablere såkalte superbussruter, hvor mottoet er "tenk bane, kjør buss". Erfaringen fra andre byer som har innført dette er svært god, men også at det krever at bussen kan kjøre uhindret. Trondheim vokser mest i øst. Innherredsvegen er hovedinn- og