Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2008

Håp for Palestina?

Det er helt åpenbart feige lag i det som nå skjer i Gaza. Det bør det internasjonale samfunnet si klart ifra om.  Israel har stengt inne 1,5 millioner palestinere bak høye murer i Gaza ( Dagbladet ), på et område som vel er på størrelse med omlag Hamar kommune. Situasjonen allerede før bombeangrepene var prekær med matmangel, mangel på helsestell, muligheter for økonomisk aktivitet, skolegang eller grunneggende sanitære behov. Samtidig fornedres palestinere hver eneste dag på grensen i checkpointene, om de i det hele tatt slipper igjennom. De er på mange måter fratatt muligheten for et normalt og fritt liv.  Jeg er helt enig i at Hamas er en kynisk organisasjon det er svært vanskelig å forholde seg til. De angriper stort sett kun sivile, ikke militære mål. De er en organisasjon jeg skulle ønske mista både oppslutning og innflytelse. Poenget er likevel at det hatet de lever av, er det Israel som hver eneste dag dyrker fram gjennom framferd i de palestinske områdene. Det gir Hamas enda

Nå må regjeringen slutte å mumle

Jeg tilhører dem som synes det er viktig at Norge greier å opprettholde dialog med begge partene i konflikten mellom Israel og palestinerne. Norge har, og bør fortsette, å spille en viktig rolle for å bidra til en løsning på konflikten. Men når Israel, på toppen av å stenge inne 1,5 millioner palestinere bak en høy mur hvor de kontrollerer alle innganger og hindrer et normalt liv på innsiden både økonomisk, helsemessig og sosialt, nå bomber hundrevis av sivile - deriblant flere titalls små barn, samt all nødvendig infrastruktur som må til for å utvikle et noenlunde normalt liv - så må Norge si ifra. Kommentaren fra regjeringen om at begge parter må besinne seg hører ikke hjemme i virkeligheten. Styrkeforholdet er grotesk.  Det drepes i dette øyeblikket mange barn som aldri har sendt en eneste rakett mot noen som helst. Det drepes sivile som ikke en gang støtter Hamas, selv om de er låst inne i Gaza bak Israels murer. De fanatiske ekstremistene som i raseri sender Kazaam-raketter mot må

Tårer for Palestina

Her forleden tørket jeg tårer for et sterkt gripende program på NRK2 om de norske jødene som overlevde konsentrasjonsleirene i Tyskland. Historiene om hvordan familiene deres ble fornedret og drept var en sterk og vond påminnelse om hva som kan skje når mennesket fjerner menneskeverdet fra enkelte folkegrupper vi deler kloden med.  Selv deltok jeg under begravelsen fra et av tidsvitnene som igår var på NRK2, nemlig Julius Paltiel. En gang inviterte jeg ham til Fylkestinget i Sør-Trøndelag for å dele sin historie med oss. Det er en av de episodene i livet mitt som har gjort sterkest inntrykk på meg. Han avsluttet sin beretning til oss med en bønn om at vi måtte være hans vitner, slik at det han hadde opplevd aldri måtte skje igjen. Menneskeverdet er ukrenkelig.  Nå hører vi nyhetene om at Israel bomber Gaza sønder og sammen ( D a gbl adet , V G ,  TV2 ). Hundrevis av sivile. Barn, kvinner og forsvarsløse menn bombes ihjel. Og dette kommer på toppen av at Gaza er innesperret bak en mur I

Jon Stewart vs Mike Huckabee

Jon Stewart er en eminent talk-show vert. Best er han når han går i debatt og borrer litt i gjestene sine. Han hadde en minneverdig seanse der han kledde av Tony Blair om Irak-krigen .  9. desember hadde han en fantastisk runde med Mike Huckabee om homofiles rett til ekteskap. Synes Mike Huckabee forsvarer seg tappert, men Jon Stewart er eminent! Under finner du seansen i opptak. The Daily Show With Jon Stewart M - Th 11p / 10c Mike Huckabee Pt. 2 Barack Obama Interview John McCain Interview Sarah Palin Video Funny Election Video

FrPs beste venner

Amerikanske banksjefer tok ifjor ut 11 mrd kroner i utbytte ( Dagbladet , VG ). Dette er FrPs beste venner. Det er nok å minne om FrPs nestleder og leder i partiets programkomite; Per Sandberg som forklarte oss her hjemme at finanskrisen skyldes at George W. Bush har ført "en sosialistisk politikk med statlige pålegg om hvordan enkelte institusjoner skal opptre i markedet". Mens nærmest samtlige andre i verden (kanskje med unntak av nevnte banksjefer) mener det er mangelen på kontroll og styring av det grådige vanviddet som har fått herje i USA som er blant hoved-drivkreftene bak den finansielle kollapsen vi nå er inne i. Tilogmed tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan har innrømmet det. Det har riktignok Per Sandbergs partifeller i Trondheim Bystyre forklaringen på; også Greenspan er sosialist. FrP har faktisk programfestet at penge- og kredittmarkedet skal være uten politisk styring og inngrep. De fulgte godt opp i årets Statsbudsjettforslag, der de ville kutte 20 millio

Al Franken og Lutefisk

Al Franken har nå gått forbi Norm Coleman (R) i senatsvalget i Minnesota. Det er viktig at Al vinner, slik at majoriteten til demokratene blir størst mulig i senatet. De når ikke den magiske 60-40 grensen, men om Al vinner er standingen 59-41. Det gir Obama ennå mer handlingsrom.  I tillegg er Norm Coleman en slesking som det ville vært svært godt å bli kvitt som senator til fordel for Al, som er en bra mann på mange måter. Den beste måten å følge den jevne reopptellingen i Minnesota på, er å følge med i Minneapolis Star-Tribune. Det som er litt artig er at sist jeg sjekka, kom jeg over en litt moro videoreportasje om lutefisk. Minnesota er jo nedslagsfeltet til mange skandinaver, og de som er med på filmen er nok flest med svenske aner, men også med noen norske aner - på jakt etter årets lutefisk. Filmen finner du her: Lutefisk Road Trip Oversikten over hvordan det ligger an mellom Al og Norm Coleman, finner du her: Latest recount news Og imens kan vi vente på en ny Kennedy fra New Y

Hele regjeringen klar

Obama har nå fullført minister-nominasjonene. Hilda Solis som er demokrat og medlem av Representantenes Hus fra California, blir ny Arbeidsminister . Det har medført stor jubel i fagbevegelsen, siden hun har brukt mye av sin politiske karriere til å kjempe for fagforeningsrettigheter. Hun er også en nær alliert med Nancy Pelosi, som leder Representantenes Hus. Som Samferdselsminister nominerer Obama nok en republikaner, Ray Lahood, fra Illnois.  Ellers så blir Dallas' tidligere afro-amerikanske ordfører, Ron Kirk , ny sjef for The Office of the United States Trade Representative . Dette er ikke en ministerpost i regjeringen, men den betraktes som "minister-nivå", selv om tittelen er Ambassadør for de som er i stillingen. Ron Kirk prøvde seg i 2002 på Senatsplass fra Texas, men mislyktes og har siden jobbet som advokat. Ellers så blir Karen Mills , som er en kjent venture-kapitalist, ny sjef for Small Business Administration (SBA) . Dette er noe som ligner litt på vårt eg

Nye skoler i Trondheim

Fylkestinget har idag besluttet å bygge nye skoler på Brundalen, Strinda og Gerhard Schøning. Vedtaket innebærer at Ladejarlen vgs slåes sammen med Strinda vgs, Ringve vgs slåes sammen med Brundalen vgs og Adolf Øien vgs slåes sammen med Gerhard Schøning vgs. Begrunnelsen for vedtaket er ønsket om å satse på nærskoler for elevene. Etter at Fylkestinget i forrige periode opphevet fritt skolevalg i Trondheim har også elever med svakere karaktergrunnlag fått bedre anledning til å velge skolen i sitt nærmiljø. Før sendte vi mange slike elever mot sin vilje ut fra byen, ikke sjelden for å bo på hybel mens de gikk på vg skole. Noe som igjen ofte førte til frafall og sosiale utfordringer for disse elevene. Nå i 2008 er det første året at vi ikke sender elever mot sin vilje ut fra Trondheim for å gå på videregående opplæring. Skal elever få muligheten til å velge en god skole i nærmiljøet sitt, må skolen også inneholde en god bredde i fag og gode fagmiljøer blant lærerne. Dette fordrer en viss

Ny pappaperm :-)

Regjeringen lanserer nå utvidet permisjonsordning for fedrene. Pappa får nå 14 uker forbeholdt seg selv. Det er bra. Og enda bedre at det ikke taes mer enn 2 uker fra den felles foreldrepermisjonspotten som foreldrene har felles.  Den nye permisjonen utvides nemlig til 58 uker med 80 prosent lønn eller 48 uker med 100 pst lønn. Dermed får vi en etterlengtet utvidet permisjon for fedrene, samtidig som vi unngår forslaget om å tredele permisjonstida vi har idag. Det ville tvunget en rekke mødre ut i arbeid allerede etter 6 måneder og skapt mindre tid sammen med sine nybakte foreldre for de nyfødte barna.  Nå får fedrene 14 uker, mens familien selv kan  bli enige om hvoredan de deler de resterende 44, eller 34 ukene, avhengig av om de tar 80 eller 100 pst lønn. Hurra! Nå gjenstår bare å gi fedrene selvstendig opptjeningsrett, slik at ikke barn som har mødre uten arbeid blir frarøvet permisjonstid. Det er en viktig sak å rette opp! Oppdatering: Media har sagt mye forskjellig om dette idag,

Tut og kjør med FrP

FrP fyller idag landets aviser med annonser der de fantaserer om at med FrPs økonomiske politikk ville alt ha gått på skinner.  Kort oppsummert har dette vært oppskriften fra FrP i deres levetid; om vi avregulerer alt som kan røre seg. Om vi bruker mange flere millarder fra Statsbudsjettet på titusenvis av gode prosjekter og velferd, samtidig som vi svekker inntektssiden i Statsbudsjettet med flere titalls millarder kroner i skatte- og avgiftsletter, så ville vi levd i et paradis av lave renter, full sysselsetting, svær velferdsproduksjon og 4-felts uregulert motorvei til alle som måtte ønske det, samtidig som kollektivtrafikken går så det suser. Heldigvis er det få som har prøvd seg på FrPs politikk. Men inspirasjonen til denne tut og kjør politikken har sin grobunn i FrPs mesterideolog Ronald Reagan politiske ideer (med unntak av at FrP skal bruke så mange offentlige penger over Statsbudsjettet i tillegg - det står de alene om i verden). Reagans politikk ble videreført av George W. B

Nobelprisvinner blir Energiminister

Steven Chu , Nobelprisvinner i fysikk fra 1997, blir Obamas Energiminister. Dette er en god nyhet for klimaet. Chu har blant annet vært en av pådriverne for  The Energy Biosciences Institute (EBI) , som jobber med nye former for Bioenergi og nye energibærere for å dempe klimautslippene i verden. EBI er et samarbeid mellom flere Universiteter og det britiske oljeselskapet BP, som også betaler store penger til senteret over flere år. Videre ble det kjent at Carol Browner får en nyopprettet stilling med ansvar for å følge opp klima og miljø. Browner jobbet for Clinton-administrasjonen som sjef for  United States Environmental Protection Agency (EPA) , som er et slags SFT, men med en litt annen og større politisk rolle.  Lisa Jackson fra New Jersey vil ta over som ny sjef for EPA. Oppdatert 14. desember: Obama får rett og slett skryt for utnevnelsene sine, og oppslutningen øker daglig om ham ( VG ) Obama-Biden fortsetter dialogen mens de forbereder overtakelsen, og under kan du se en vi

Krisepakke for Sør-Trøndelag

Har følgende innlegg på trykk i dagens Avisa Sør-Trøndelag, som igår spanderte hele førstesiden på undertegnede: Jeg beklager å måtte trøtte Avisa Sør-Trøndelags lesere med et i overkant detaljert leserinnlegg, men siden avisa selv ikke fant det formålstjenlig å formidle disse detaljene i sitt negative oppslag om undertegnede onsdag 10. desember, får jeg sørge for det selv. På vei ut fra kontoret til bursdag for min mellomste sønn kl 15.57 (klokkeslett på epost) onsdag 3. desember, tok undertegnede initiativ til å koordinere de ulike innspillene fra alle kommunene, samt andre offentlige aktører i fylket til Regjeringens krisepakke. Hensikten var å bidra til å få en samlet oversikt, samt sammen med kommunene kvalitetssikre at alle reguleringer og planarbeid enten var unnagjort, eller raskt kunne forseres slik at tiltakene kunne iverksettes for å få opp aktiviteten i løpet av 2009. Da mail-lista over ordførerne kom opp, visste det seg at det kun var Ap-ordførere, pluss Orkdals ordfører (

The time for denial is over

Idag møttes Barack Obama, Joe Biden og Al Gore. Tema var selvfølgelig hvordan USA nå skal møte klimautfordringen, nå som de har fått en politisk ledelse som ikke fornekter menneskeskapte klimaendringer. Det er jo snart bare Per Sandberg og Siv Jensen som fornekter sammenhengen mellom store klimautslipp og påvirkningen det har på temperaturen på kloden vår. Saken står her på change.gov: The time for denial is over Uansett; Gore vil ikke takke ja til en post i Obamas regjering. Han foretrekker å jobbe fra utsiden, men han kommer til å få stor innflytelse på hvordan tiltakene utformes. Og det igjen kommer til å skape store endringer for både industri og forskning. Det er tre grunner til det: 1. USA ønsker å bli mer uavhengig av energi fra regimer de ikke liker og som de bruker alt for mange ressurser på å passe på mot store deler av verdens vilje. 2. Satsing på fornybar energi passer godt inn i tiltakspakkene som nå skapes for å få fart i økonomien igjen. 3. De tror på menneskeskapte klim

Gråkallbanen sikret drift i 2009

Etter dialog med ledelsen i Trondheim kommune, har vi blitt enige om å spleise på ekstrakostnadene ved å kjøre trikk i Trondheim for 2009. Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikken, og siden Gråkallbanen ble etablert har fylkeskommunen ytt et tilskudd til trikken tilsvarende hva det koster å frakte samme antall passasjerer med buss. Fra 2004-2008 hadde Trondheim kommune, som en prøveordning, ansvaret for kollektivtrafikken i kommunen. Det har vært viktig for fylkeskommunen å få aksept for at ekstrakostnader for trikkedrift må dekkes innenfor rammene av kollektivtrafikken i Trondheim, slik det var før prøveordningen mellom 2004-2008. Løsningen bidrar til det. Trondheim kommune vil prioritere å bruke deler av neste års belønningsmidler fra staten på Gråkallbanen, og bidrar dermed til å ta ansvar for spleiselaget. Belønningsmidlene kommer til å øke på grunn av miljøpakken som Trondheim kommune har vedtatt, og det er bare rett og rimelig at Trondheim får innflytelse på hvord

Bill Richardson ble Handelsminister

Bill Richardson , den gamle Clinton-vennen som støtta Obama overraskende under primærvalgene, ble onsdag nominert som Handelsminister av Obama. Dermed begynner regjeringen å ta form etter at de tyngste plassene er klare. Det er en meget tung regjering, og både Condoleezza Rice og Henry Kissinger roser flere av utnevnelsene. Her er en god oversikt over hvilke plasser som er besatt av hvem, og hvilke som gjenstår: The Future Cabinet Ellers så har Real Clear Politics en god analyse av hvorfor Obama fortsatt har god styringsfart i Kongressen, sjøl om Saxby Chambliss (R) vant omvalget i Georgia, og Norm Coleman (R) fortsatt leder omtellingen i Minnesota. Ender det med seier i Minnesota for Coleman, blir stillingen 58-42 i Senatet, favør Demokratisk. Det er såpass mange moderate republikanere at det er fullt mulig å stanse en filibuster i Senatet (krever 60 stemmer). Det blir et spennende Kongress-valg om to år. Du leser artikkelen her: 60 or Not, Dems Have Edge They Need

Trond Giske enstemming renominert!

Trond Giske, Gunn Karin Gjul, Jorodd Asphjell, Eva Kristin Hansen, Arne L. Haugen og Knut Gravråk, ble alle enstemmig renominert som listetopper på Sør-Trøndelag Arbeiderpartis Stortingsvalgliste 2009-2013 ( hele lista ). Forøvrig ser jeg at VG idag også diskuterer partisekretær i Ap. Jeg holder fast ved at vi må få en partisekretær som er landsmøtevalgt og som evner å bringe landspartiet opp på 40 prosent igjen: Arbeiderpartiet på 40% igjen

Vi må bygge kunnskapskatedraler!

Det er meget gledelig at Regjeringen viser vilje til å satse på kunnskap, forskning og teknologi når de nå sier ja til første etappe i å utvikle tredje generasjons havlaboratorium i Trondheim. I dag legges Innovasjonsmeldingen fram, og der vil det stå at Marintek får 8 millioner kroner av Regjeringen for å utvikle ideen om tredje generasjons havlaboratorium i Trondheim (se animasjon av anleggget hos NRK: Planlegger havlaboratorium ). Skal Norge holde posisjonen som verdensledende innen marin- og maritim forskning og utvikling, må vi ha fremragende laboratorier. De kløktigste forskerne søker de beste kunnskapsmiljøene og de beste laboratoriene hvor de kan få gjennomslag for sine intuisjoner og kunnskapstrang. Derfor er det så viktig at Norge bruker rikdommen vår på kunnskap, teknologi i forskning. Marintek har lansert planene med en spektakulær animasjon og skisse. Det blir nok ikke akkurat slik de viser det i den skissen, men det er viktig å løfte blikket iblant. Faktisk er det forsket

Høyre vil ha høyere busspris - Ap sier nei

Høyre gikk idag inn for å øke billettprisen på bussen til 35 kr pr tur i Trondheim fra 1. januar ( Adressa ). Vi i Ap mener dette blir feil. Bussprisen på enkeltbilletter økte inneværende år, og denne økning var såpass høy at den bør kompensere for ytterligere utgiftsvekst. Dessuten er det vedtatt et budsjett for 2009 hvor det er anvist inndekning av økte utgifter på andre poster i fylkesbudsjettet, samtidig som inntektene fra billettprisene er svært usikre pr idag. Men vi vet at det nå er flere som tar buss i Trondheim enn i fjor, og at prisen på enkeltbilletter er 8 kr høyere enn for et år siden. Kollektivtrafikken i Trondheimsregionen er nå under stor omlegging, det blir feil signal å sende ut beskjed om kraftig økning i billettprisene da. Fra sommeren 2010 skal et delanbud være operativt for kollektivtrafikken i Trondheim, og fra 2012 resten av Trondheimsregionen. Da skal det også bestilles nye, mer miljøvennlige busser. Videre skal det innføres signalprioritering av bussene i lysk

Hederspris til Per Ottesen

Fylkeskommunen delte idag ut hedersprisen til Per Ottesen i et arrangement i Vår Frue Kirke . Her er talen: Kjære forsamling, kjære hedersgjest, kjære Per Ottesen og familie - Det er en stor glede og ære for meg å ønske velkommen til utdeling av Fylkeskommunens hederspris   - Jeg må innrømme at det er en spesiell opplevelse å stå i vår Notre Dame for å hedre nettopp deg, Per, som har betydd så mye for restaureringen av dette bygget. - Vi er svært takknemlige for at vi kan holde denne seansen i slike omgivelser hvor vi veit at du føler deg hjemme. Din innsats som leder for jubileumskomiteen Vår Frue Kirke 800 år er vi svært takknemlig for - men jeg vil også at forsamlingen skal merke seg at Per også har jobbet som frivillig ved åpen kirke nettopp her i Vår Frue Kirke... På vei til kirken i dag... falt Olav Duun fagre ord meg i hu; " Sikt ikkje så høgt at pila treff deg i nasen på vei ned att"  Men kjære Per, du har gjort Duuns ord til skamme mange ganger. Du har satt deg høye

Hillary :-)

Da er det klart - Hillary blir Utenriksminister. Hun er riktignok kun nominert av Obama, siden det er Kongressen som formelt skal velge henne.  I tillegg fortsetter George W. Bush sin Forsvarsminister, Bob Gates .  Janet Napolitano får ansvar for nasjonal sikkerhet, og Eric Holder blir Justisminister. Susan Rice blir FN Ambassadør og Jim Jones blir ny Sikkerhetsrådgiver. Les mer på Change.gov .  Og; V G , Dagb ladet , TV2 .

Åpning av ny vei forbi Fjesetbakkene

Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Fjesetbakkene har i lang tid vært en av de største flaskehalsene på Rv 30 mellom Støren og Røros. Når dette prosjektet nå er satt i gang unngår vi både den smale Osøybrua, den trange jernbaneundergangen og de bratte Fjesetbakkene. Veiprosjektet kom i gang rundt desember 2006 etter vedtak i fylkesutvalget 24. oktober 2006. Fylkeskommunen brukte mye kreativitet for å få finansiert omleggingen. Gjennomføringen ble mulig gjennom en finansieringspakke og ved omprioriteringer innenfor riksveibudsjettet. Resultatet av anbudet ble 30 mill. kr. mer enn opprinnelig beregnet (ny sum 92 mill kr). Dette skyldes generell kostnadsutvikling, stål- og oljepriser mv. Anlegget ble noe forsinket pga av leveransene på stål knyttet til brua over Gaula. Engasjementet for Fjeset bakkene har bakgrunn i både trafikksikkerhet og fremkommelighet. Og arbeidet ble satt i gang for å fjerne en av de største flaskehalsene på Rv 30 mellom Støren i Midtre Gauldal og Røros. Det