Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2019

Blått lys for helsetjenesten vår

Mens sykehusene i nord setter kriseberedskap og Forsvaret må mobilisere lufttransport, vokser det fram en lenge varslet krise i helsevesenet vårt.   Høyres kroniske underfinansiering av sykehusene med årlige ostehøvelkutt kombinert med en voksende mangel på fastleger og en stadig svakere kommuneøkonomi som ikke makter å ta imot stadig sykere pasienter fra sykehus i sparemodus, forsterkes av Høyres invitasjon til private bedrifter for å tjene penger i det markedet de skaper. Svigersønnen til en av Høyres største sponsorer eier en slik legebedrift, Dr Dropin, med store markedsambisjoner for alle som kan betale for seg etterhvert som tilgangen til fastlegene forsvinner. Men vi ser det på flere områder. Stadig flere helseselskaper får sugerør inn i sykehusenes budsjetter gjennom Høies såkalte frie behandlingsvalg, som i realiteten er etableringen av et enormt marked for å tjene penger i det som en gang var vår felles helsetjeneste. Samtidig inntar økonomene styrerommene. Sam

Arbeiderpartiet videre etter kommunevalget

Mitt innlegg til landsstyret etter valget. Kjære landsstyre! Vi har gjort et svært dårlig valg. Jeg tror mye handler om avmakt. Mange opplever at stadig flere beslutninger flyttes vekk fra folk. Vekk fra oss og inn i styrerom og store byråkrati uten folkelig forankring. Og en rikspolitisk debatt som går over hodene våre, der det trilles terninger som om det er et realityshow der underholdningsverdien måles over politisk substans. Jeg er langt over gjennomsnittet interessert i politikk, og man skal være forsiktig med svogerforskning, men jeg så ikke en eneste partilederdebatt denne valgkampen... Diskusjonene og debattene må ut i landet. Makt må flyttes ut. Virkemidler må flyttes ut. Ressurser for å bygge det nye Norge må flyttes ut de de politiske håndverkerne som sitter nær ressursene. Nær bedriftene. Nær befolkningen. Arbeiderpartiet har historisk vært brobyggeren i norsk politikk. En koalisjon som har funnet løsningene mellom arbeid og kapital. Me

E39 prosjektet bør lære av Nye Namsos og Trøndelag

Et av konseptene som konkurrerer om å bli framtidens hurtigbåt VG omtaler idag en rapport der de advarer mot de løsningene som er valgt på gigantprosjektet «Fergefri E39». Kostnadene på prosjektet har eksplodert fra 150 mrd da Marit Arnstad som Samferdselsminister la fram prosjektet i Nasjonal Transportplan i 2013, til gigantiske 400 mrd kroner nå. Saken er omtalt i VG:  https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1nxx7M/slaar-alarm-i-ny-rapport-gigantprosjekt-langs-kysten-kan-bli-utdatert Sammen med Nye Namsos kommune har Trøndelag fylkeskommune satt igang en innovativ anskaffelse for å knytte Jøa til fastlandet 24/7. Prosjektet er teknologinøytralt, og etterspør også løsninger som ikke finnes pr idag, om det viser seg å løse oppdraget om Jøa t´land 24/7. Vi avviser ikke bru, men det må i så fall være til en kostnad som gjør det mulig å realisere brua. Kostnadene vi har fått med en tradisjonell bru, er ikke det. Det betyr at vi er åpen for ulike løsninger, også autonome ferger

På Vylle veier

Altså; Toppsjefen i Vy tjener 6,2 millioner kroner. Det siste året har han brukt 300 millioner kroner på å bytte navn på selskapet fra NSB til Vy og tapt det andre toganbudet på å kjøre tog, blant annet her i Trøndelag. Denne gang tapte de for SJ, som har det samme navnet de alltid har hatt. SJ var 350 millioner kroner billigere enn Vy - omlag det samme Vy har betalt for nytt navn. Idag tapte Vy også flybusskjøringen til Værnes. En kan jo spørre seg om toppsjefen i Vy er så opptatt med å telle penger og speile seg i den nydesignede uniformen sin, at han glemte å sikre kvaliteten i anbudene de skulle levere. Det er forresten også nokså provoserende å tenke på at Vy nå sier de kan kjøre tog for 160 millioner kroner i året på de strekningene de tapte i anbudet, mens de i år og de foregående årene har kjørt for 600 millioner kroner i året. I Trøndelag må fylkeskommunen betale Vy millionbeløp for at prisen på månedskort skal være det samme som på bussen, slik at ikke pendlerne som ka

Johan Bojer videregående skole

3. juli er det 60 år siden forfatteren Johan Bojer døde 87 år gammel på Oppdal på vei hjem etter sitt årvisse besøk i Rissa. Bak seg hadde han et massivt forfatterskap med leserskare i en rekke land. Ikke minst står kystromanen «Den siste viking» som en bauta om kystfiskerne og torsken.  Derfor er det så inderlig bra at Fylkestinget i Trøndelag, nå samlet på Oppdal, med overveldende flertall vedtok at det nye navnet på den nye videregående skolen vi skal bygge i Indre Fosen, blir Johan Bojer videregående skole. I Rissa ligger museet Kystens Arv med båtbyggeri. Der bygges fremdeles klinkbygde båter med råseil, slik vikingene gjorde da Norge og Danmark dominerte Nord-Europa med uovertruffen skipsteknologi. Åfjordbåten er ivaretatt og bygges fremdeles på museet. Fra Kystens Arv kan du se over til Ladehammeren, hvor visstnok båtbyggeriet som bygde Ormen Lange i sin tid lå. Slik bindes tidlig vikinghistorie sammen med den siste viking - Lofotfiskeren. Avdøde Fylkesman

Blomster til Molde

Det siste døgnet har vi vært en hårsbredd fra en skipskatastrofe rett utenfor kysten vår. Vi har fått en nervepirrende påminnelse om at vi er en havnasjon. Denne påminnelsen minner oss også om fantastisk kompetanse og innsatsvilje hos redningsmannskaper og støttepersonell. Nå som vi vet at skipet har kommet til havn i Molde med de aller fleste i god behold, kjenner jeg at jeg blir rørt og takknemlig. Tusen takk til alle som har bidratt også langt mer enn hva man kan forvente. Vi er et bra land og et bra folk! Og blomster til Molde og ordfører Torgeir Dahl som nå tar godt imot skipet, passasjerene og mannskapet med profesjonalitet og varme.

En grønn trøndersk deal for Norge

Alexandra Ocasio Cortez og Ed Markey sin relansering av A Green New Deal  i Kongressen har blitt godt mottatt. Flere av virkemidlene som beskrives passer godt for Norge og flere av virkemidlene er vi i gang med i Trøndelag. Men vi trenger hjelp fra en mer offensiv norsk stat. Slik det er nå preges klimaomstilingen i alt for stor grad av symbolpolitikk, moralisering og skjev byrdefordeling hvor de med sterkest rygg kan kjøpe seg fri fra klimadugnaden og vanlige folk må bære børa i form av generelle virkemidler, plunder, heft og nye avgifter. Dette forsinker omstillingen. Vi har tro på at vi kan skape et karbonnøytralt samfunn uten av vi undergraver norsk økonomi, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og fordeler byrdene mer rettferdig enn dagens regjering presterer. Trøndelag er godt i gang med det grønne skiftet. Vi bruker offentlig innkjøpsmakt til å fremme klimanøytrale løsninger. I Trondheim går andelen privatbiler ned og fra høsten blir bussparken klimanøytral med hybrid

Med stjerner i blikket

Idag skal jeg feire matkunsten i Århus. Den kunsten som gjør et måltid mat til en sanselig opplevelse på linje med billedkunsten og musikken. I Trøndelag har vi flere slike kunstnere i verdensklasse. Idag håper jeg noen av dem får fortjent anerkjennelse med stjernedryss over Trondheim.  Fabelaktige restauranter som Credo og Fagn med matkunstnerne Heidi Bjerkan og Jonas Nåvik og deres medarbeidere, legger aldri skjul på sin begeistring for råvarene de får tak i fra naturen og dyktige produsenter i Trøndelag.  Trøndelag har ambisjoner som matregion. Vi har fabelaktige råvarer, dyktige produsenter, en usedvanlig dyktig matindustri og kokker i alle klasser - også verdensklasse.  Den paletten og de tonene Heidi Bjerkan og Jonas Nåvik maler og komponerer mat med, har rett og slett farger og lyder få kan konkurrere med oss om. Enten det er laks, sjøkreps, kamskjell eller blåskjell fra kysten. Eller det er kjøttfe, meieriprodukter eller bær og grønnsaker og annet snadder fra innlandet vå

Ny vurdering av fødselspermisjonen

Synes Trondheim Arbeiderparti har vedtatt klok politikk. #permisjonsopprøret2019 Ny vurdering av fødselspermisjonen Trondheim Arbeiderparti er bekymret for at flere mødre velger å ta ulønnet permisjon etter fødsel etter at Stortinget vedtok den såkalte tredelingen av foreldrepermisjonen. Dette gjør at maksimal periode hjemme med barnet for en av foreldrene blir 7 måneder etter fødsel. Dette er kortere enn Helsedirektoratets anbefaling når det gjelder amming, og stadig flere fagfolk med kunnskap om barns tilknytning advarer mot ordningen. Av ulike årsaker er det også flere fedre som ikke får tatt ut pappapermen, slik at familiene mister disse ukene og mor må på jobb og barnet i barnehage fra 7 måneder. Regjeringen regner på bakgrunn av dette med at den nye ordningen vil gi mindre samlet permisjon til barnefamiliene. Fortvilte foreldre over hele landet reagerer på ordningen og både Fagforbundet og Jordmorforbundet advarer sterkt mot ordningen i sine høringssvar. Høyresiden svarer

Ap må være forutsigbare for vår største næring

Arbeiderpartiet bør være forutsigbar når det gjelder rammevilkårene for vår største og viktigste næring. Leterefusjonsordningen har siden den ble innført i 2005 gitt større mangfold av selskaper som ikke var/er i skatteposisjon på norsk sokkel, og dermed bidratt til nye letemodeller og funn som feks Johan Sverdrup. Ifjor brukte selskapene ca 30 mrd på leting på norsk sokkel, leterefusjonsordningen utgjorde i overkant av 3 mrd. Disse pengene får staten igjen når selskapene som utløste dem, kommer i skatteposisjon.  Arbeiderpartiet bør ha en levende debatt om olje og gass, spesielt i lys av klimakrisen, men å starte en debatt om leterefusjonsordningen og dermed risikere å skape usikkerhet for Arbeiderpartiets ståsted når det gjelder de langsiktige linjene i norsk oljepolitikk, er uheldig.  I år vil det investeres for 185 mrd kroner på norsk sokkel. Dette er den desidert største driveren for norsk økonomi og teknologiutvikling. Norge skal gradvis omstille vår største næring, men det vi