Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2011

Monsterbroa i Hardanger

Har vært på debatt med lobbyfirmaet " Bevar Hardanger AS ", som eies av næringslivsmannen Johan Fredrik Odfjell - på Politisk kvarter (hør her: Politisk kvarter 31. januar 2011 ). Bakgrunnen for debatten var et oppslag i VG på søndag, hvor jeg uttalte meg om de som har kjempet igjennom en diger bru med brospenn lengre enn Golden Gate og brotårn over 200 meter høye, samtidig som de protesterer høylytt mot nye kraftlinjer som frakter fornybar og miljøvennlig kraft. For meg virker protesten om Mijømastene noe søkt så lenge man aksepterer ei Monsterbro over samme fjorden. På bildet over (kilde: Hardangerfolk ), vises tunnelåpningen, byggingen av det ene brotårnet, samt kraftlinjen som henger over fjorden (det henger nemlig linjer over Hardangerfjorden idag, uten at turistene har boikottet fjorden av den grunn). Ser du linja? Ser du tunnelåpningen og brotårnet? Statnett har dokumentert godt at kraftsituasjonen i Bergen er kritisk. Spesielt er det fare for utfall (at det går i mørk

Jens hører på Rita

Trondheim har under Arbeiderpartiets ledelse fått 200 nye sykehjemsplasser. Vi har pusset opp 14 skoler. Vi var den første storbyen som skapte full barnehagedekning. Og når nå Jens sier han gjør som Rita sier, fører til enda fler sykehjemsplasser og ikke minst flere omsorgsboliger i Trondheim. Regjeringen øker nemlig tilskuddet til bygging av sykehjem og omsorgsboliger med totalt 2,5 milliarder kroner og styrker mulighetene for samarbeid med boligbyggelag og andre private ved utbygging av sykehjem og heldøgns omsorgsplasser. Det er bra vi har en ordfører i Trondheim som blir lyttet til og som har gjennomslag hos landets politiske ledelse. Se her :

Betal gjeld først!

Helseministeren sin avklaring ifht Molde sykehus ( VG ), må bety at Helse Midt-Norge revurderer sin budsjettstrategi. For det første må "Magnussen-fordeling" (objektive kriterier på samme måte som på landsbasis. Se her: Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak ) innføres også innen denne helseregionen, slik at det blir en rettferdig fordeling av ressursene internt i regionen. Dernest må selvfølgelig Helse Midt-Norge betale ned på gjeld før de sparer opp ny egenkapital til nye bygg. Det vil bedre totaløkonomien i hele det regionale foretaket, samt dempe en svært urettferdig risiko for sterke kostnadsøkninger ved en evt renteoppgang for St. Olavs Hospital. Helse Midt-Norge har nemlig lagt tilnærmet hele lånebelastningen for nye St. Olavs Hospital på sykehuset. Dette er urimelig, og gjør at det i realiteten blir budsjettdisiplinen på St. Olavs som skal skape overskudd i Helse Midt-Norge for å utløse egenkapital til nytt sykehus på Nordmøre/Romsdal. Denne hjelpen får

Bra! Heltid en rettighet - deltid en mulighet!

Innenfor helse- og omsorgssektoren går det mange ansatte i deltidsstillinger med håp om en fulltids stilling. Heltid må være en rettighet, og deltid en mulighet, for de som vil. For mange småbarnsforeldre innen helse- og omsorgssektoren er det utfordrende med deltidsstillinger som i praksis tvinger dem til å ta på seg vakter på kort varsel helg og natt. Dette holder sannsynligvis sykefraværet oppe, og øker gjennomstrømmingen av feks sykepleiere. Flere slutter i faget siden det blir umulig å planlegge tilværelsen som småbarnsforelder og familiemedlem på denne måten. Noe som minker effektiviteten i helsevesenet siden mye erfaring og kompetanse til stadighet må erstattes. Dette er også et likestillingsspørsmål. Undersøkelser viser at all deltidsbruken blant kvinner skaper lønnsforskjeller mellom kjønnene, i kvinners disfavør. Eneste måte å få bukt på dette problemet er en kraftig og samordnet innsats både på nasjonalt og kommunalt nivå - i samspill med fagbevegelsen. Det vil koste tid og

RIP Ole Kopp

Trist å høre at Ole Kopreitan er død ( VG ). Minner ham med bildet Rolf Groven laget på oppdrag fra LO i forbindelse med hans 60 års dag i 1997. Hans lange kamp mot atomvåpen skylder vi ham å holde levende. Se bildet her : Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported lisens . - Posted using BlogPress from my iPad

En mer rettferdig innvandringspolitikk

Har kronikk i Adresseavisen idag. Her er den: En mer rettferdig innvandringspolitikk Summum jus, summa injuria er et av Ciceros mest berømte sitater (Om pliktene, 1.33) . Oversatt til norsk er betydningen noe à la: Den største rett, kan skape den største urettferdighet. Med andre ord at om man tolker lovens bokstav for strengt, kan man komme i skade for å krenke lovens ånd. Det er fortsatt et viktig rettsprinsipp at en domstol ikke bare skal avgjøre saken etter den strenge rett, men også etter fritt skjønn ta hensyn til hva som etter de særlige omstendigheter vil være rimelig eller hensiktsmessig. Jeg tror det er bred oppslutning om en streng og restriktiv asylpolitikk i Norge. Norge alene kan ikke løse verdens flyktningeproblemer, og vi må være bevisste på at de vi slipper inn i landet vårt er de som har behov for beskyttelse, og at de som får avslag sendes raskt tilbake. Derfor har jeg også støttet regjeringens innstramminger de siste årene. Det har etter min mening vært nødvendig,

Fire kilometer kortere kø inn til Trondheim

Miljøpakken virker. Fra 2009 til 2010 var veksten i antallet som reiste med kollektivtrafikk i Trondheim i snitt 4000 flere reiser pr dag. Nedgangen i biltrafikken var på 10 prosent. Trondheim er kåret til landets beste by å bo i, samtidig som vi stiger på statistikkene som den mest næringsvennlige byregionen i landet. Sammen med populariteten og kvaliteten ved vårt Universitet og Høgskole, medfører dette sterk befolkningsvekst. De neste 20 årene vil byregionen vokse med nesten 70 000 mennesker. Det vil være helt umulig å ta unna denne veksten i transportbehov uten at vi får flere til å reise kollektivt. Derfor er det nå gledelig å høre at veksten i kollektivtrafikk øker kraftig inn fra nabokommunene etter at vi satte ned prisen kraftig og satte opp flere busser fra de nærmeste kommunene fra nyttår. Bare siden nyttår har veksten vært på 1200 flere bussreisende pr dag. Dette utgjøre ifølge Vegvesenet 1000 færre biler, eller tilsammen fire kilometer kortere bilkø. Se mer i repartasjen he

Gratulerer med to års dagen, Barack Hussein Obama

Liker dramaturgien. Fra: - Are you prepared to take the oath Senator? Til: - Congratulations Mr President. Se her :

FrP pop fra USA :-)

Siv Jensens forbilde Sarah Palin ( Aftenposten ) har fått sin egen egen hyllestlåt. Artistene er tydeligvis også, som FrP, begeistret for Tea Party-bevegelsen ( Aftenposten ). Uansett; artig låt og musikkvideo. Nesten en halv million har sett den til nå. Se den her :

Summum jus, summa injuria. La Maria Amelie bli unntaket som bekrefter regelen

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens kritikk av politimyndighetens manglende aktivitet med hensyn til å følge opp at fremstilte etterkom vedtaket om utreise. Hun har tatt sin utdannelse her i landet og må således ha etterlatt seg spor om at hun var her. Summum jus, summa injuria er et av Ciceros mest berømte sitater ( Om pliktene, 1.33 ). Oversatt til norsk er betydningen noe à la: Den største rett, kan skape den største urettferdighet . Med andre ord at om man tolker lovens bokstav for strengt, kan man komme i skade for å krenke lovens ånd. Det er jo nettopp derfor vi har billighetsbegrepet i norsk rett. Altså det at en domstol ikke bare skal avgjøre saken etter den strenge rett, men også etter fritt skjønn ta hensyn til hva som etter de særlige omstendigheter vil være rimelig eller hensiktsmessig. Ofte henviser loven selv til at avgjørelsen skal treffes etter billighet. ( SNL ) Jeg tror det er bred oppslutning om en streng og restriktiv asylpolitikk i Norge. Norge alene kan

Du må ikke sove

Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til meg, fjern som en underjordisk strøm - og jeg reiste meg opp: Hva er det du vil meg? - Du må ikke sove! Du må ikke sove! Du må ikke tro, at du bare har drømt! Igår ble jeg dømt I natt har de reist skafottet i gården. De henter meg klokken fem imorgen! Hele kjelleren her er full. og alle kaserner har kjeller ved kjeller. Vi ligger og venter i stenkolde celler, vi ligger og råtner i mørke hull! Vi vet ikke, hva vi ligger og venter, og hvem der kan bli den neste, de henter. Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre? Kan dere absolutt ingenting gjøre? Ingen får se oss. Ingen får vite, hva der skal skje oss. Ennu mer: Ingen kan tro, hva her daglig skjer! Du mener, det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Der finnes da vel skikkelig folk iblant? Bror, du har ennu meget å lære! Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves. Og nu har vi gitt det - forgjeves, forgjeves! Verden har glemt oss! Vi er bedratt! Du

Asylsøker Idol?

Enkelte forsøker å framstille det som om det folkelige engasjementet rundt Maria Amelie ( VG ), dreier som om en slags "asylsøker-Idol", eller jakt på den asylsøkeren med høyest X-faktor ( Flertallet bestemmer ). Det er det ikke, og en slik latterliggjøring av denne verdimobiliseringen blant det norske folk, vitner om manglende respekt for det norske folk. Det folkelige engasjementet vi nå ser er et uttrykk for medmenneskelighet og humanisme, ikke naiv populisme. Det er empati og solidaritet - ikke bare med henne vi har blitt kjent med, men også andre i samme situasjon. Det skal vi være stolte av.

Om å uttale seg om enkeltsaker

Innimellom strider vedtak i enkeltsaker med lovens intensjon. Da kan politikerne som har vedtatt loven mene noe om at enkeltsaken krever at loven endres. Likefullt skal ikke politikere involvere seg i enkeltsaker. Men om man likevel mener enkeltsaken skal kommenteres, bør man vel også la være å gjøre annet enn å ta enkeltsaken til etterretning, når avgjørelse i kompetent nemnd eller rettssystem er fattet. Derfor blir det litt merkverdig at man med liv og lyst går inn og støtter kompetent myndighets vurderinger, og ikke bare tar konklusjonen til etterretning i enkeltsaker. Det gjør det jo for eksempel vanskelig om saken ankes og får en ny rettsvurdering som vektlegger skjønnet annerledes, og ender med en annen konklusjon. Jeg tror det er klokt å ta enkeltvedtak til etterretning, med mindre man mener de strider med intensjonene i den loven man har vedtatt. Da kan man ta konklusjonen opp til debatt og evt endre regler eller praksis. Hvis ikke har man faktisk begynt å blande seg inn i enke

Maria Amelie skal ikke behandles bedre enn andre

Maria Amelie skal IKKE behandles bedre enn andre fordi hun er velformulert og skriver bøker om papirløse. Foreldrene hennes bør forlate landet. Det er foreldrene hennes som har gjort det ulovlige – ikke hun. Det må være helt urimelig å forlange at ei jente på 18 årsdagen sin skal forlate skoleplassen sin på videregående og alle vennene sine for å frivillig reise til et land foreldrene tok henne fra som barn. Det må finnes menneskelighet i systemet, jeg har selv ei jente på 18 og en gutt på 17 år, og kjenner at om loven forlanger slike dramatiske livsvalg av dem på 18-årsdagen, er loven for streng, og utenfor enhver rimelighetsbetraktning i det norske rettssystemet. Om vi har lover som forlanger at vi skal straffes for hva våre foreldre gjorde mot oss som barn, og at vi ikke skal bli selvstendig vurdert som voksne, må loven selvfølgelig endres. Det virker imidlertid som om dagens lovtekst er tilstrekkelig, slik at det holder å endre praksis. Det er enkeltsakene som forteller oss når sys

Maria Amelie må likebehandles, men også få bli

Det skal ikke holde å skrive bok om å være papirløs, ha godt nettverk, være god i norsk og ha åpenbare talenter, for å få opphold i Norge. Derfor må også Maria Amelies sak likebehandles i forhold til tilsvarende saker. Derimot bør hun få bli i Norge. Hun bør få papirer på at hun eksisterer, slik hun ønsker, og hun bør få bli her. Hun kom hit som mindreårig, og har siden blitt myndig og voksen. Det burde holde. Hvis ikke loven gir rom for det, holder ikke loven. Hun skal ha stor honnør for å ha reist en viktig debatt, og vist oss utfordringer vi vet lite om i det norske samfunnet, knyttet til papirløse mennesker i landet vårt. Men akkurat det kan ikke holde som argument for å bli i landet. Forøvrig må det vel kunne sies at det var særlig umusikalsk å pågripe henne etter et foredrag på Nansenskolen i forbindelse med Nansen-året. Ikke minst med tanke på begrunnelsen bak Nansens fredspris i 1922. Les begrunnelsen her: Award Ceremony Speech V G har mye mer om saken .

Nyhavna i Trondheim for framtida

Trondheim Arbeiderparti behandler saken om utvikling av framtidas godsterminal for Trøndelag, framtidas havn og framtidig byutvikling i Trondheim. Uttalelsen som ble enstemmig vedtatt finnes under presentasjonen. Jeg hadde innledning om Nyhavna i et regionalt perspektiv. Du finner presentasjonen jeg brukte her : Nyhavna i Trheim Ap View more presentations from toreosa . En bydel for fremtiden Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer en for Arbeiderpartiet. Den betydelige befolkningsveksten Trondheim vil oppleve i årene som kommer, betyr at vi må ta nye grep for å legge til rette for både flere arbeidsplasser og boliger. Arbeiderpartiet mener den beste måten å sikre dagens industriarbeidsplasser på, er å sørge for langsiktighet, forutsigbarhet og gode rammevilkår. Nyhavna er et område som er under press. Slik vil det fortsette å være. Målet er å få rett virksomhet på rett plass for å nå våre miljøpolitiske, næringspolitiske og arealpolitiske mål. Da må arbeidsintensiv næring ha sent

Trøndelagsmøtet 2011 #trlag

Er ferdig med et utrolig bra Trøndelagsmøtet 2011. Møtte usedvanlig mange engasjerte, kunnskapsrike og kloke mennesker. Gleder meg allerede til Trøndelagsmøtet 2012, som går av stabelen 9.-10. januar 2012 på Rica Hell Hotell. Over 400 fra forskning, politikk, nærings- og samfunnsliv deltok i år. Mange nye nettverk og vennskap ble dannet. Koblinger som vil bidra til å løfte Trøndelag videre. Takk til alle deltakere, nå fortsetter jobben med å realisere målene i Trøndelagsplanen . Du kan se presentasjonen jeg brukte under åpningsinnlegget mitt her : Trøndelagsmøtet2011 View more presentations from toreosa .

Flaksenal - Leeds 1-1. Irriterende. #LUFC

Utrolig irriterende at Arsenal utligna i siste spilleminutt på hjemmebane i FA-cupen mot Leeds. Walcott innrømmer dog at han filma for å få straffespark. Det skal han ha: Walcott Admits to Diving Vi har jo egentlig ikke tid til å spille omkamper, vi skal jo rykke opp. Men, men. Det blir sikkert spennende for Arsenal å spille på Elland Road. Flere av spillerne har vel neppe vært der før, og så gir det noen ekstra penger i potten for Leeds. Likevel; det hadde vært moro med en reprise fra ifjor da vi grusa ManU: Enkelt! ManU-Leeds 0-1! VG

Jeg ville gitt den til Xavi

Det er tre nominerte til Ballon d'Or (verdens beste fotballspiller) i 2010. Alle tre fra FC Barcelona. Leo Messi, Andres Iniesta og Xavi Hernandez. Jeg ville gitt den til Xavi . Den sympatiske og lojale lagspilleren, den presise pasningsspilleren, taktikeren og arbeidsjernet. Men både Iniesta og Messi er så gode og sympatiske, at jeg lever utmerket om en av de to får den. Se hva de tenker i Barcelona om dette her :

Glitrende Statsminister på NHOs årskonferanse #nho2011

På NHOs årskonferanse viste Jens nok en gang at han er Norges suverene Statsminister. Bortsett fra Høyrefolka og FrPerne i salen, tror jeg neppe noen i den mektigste næringslivsforsamlingen i Norge drømte om noen annen Statsminister etter foredraget. Se selv her : video platform video management video solutions video player