Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2020

Om fotballsituasjonen for Idrettskretstinget i Trøndelag

Mens samfunnet og idretten gradvis har blitt åpnet, er det særskilt en gruppe som står igjen. Alle de tusener av fotballspillere over 20 år som hverken får spille mot hverandre på trening, eller vet når de får spille kamper igjen. Breddefotballen spilte sine siste kamper i oktober i fjor. Nå risikerer vi at de taper 18 måneder med kamper. Mange av disse er spillere som lever og ånder for fotballen. De trener 5 ganger i uka. De fyller all fritid med trening og forberedelser til kamp. Siden 12. mars har de trent alene. De har trent alternativt. De har lojalt sluttet opp om den felles dugnaden. De har tatt sin tørn. Men akkurat nå ser hele sesongen ut for å gå fløyten.   Helsemyndighetene og Nakstad sier at det er trygt å spille fotball. Det er ikke så rart. 22 spillere og en dommer som sirkulerer på en gressflate på 7000 kvadratmeter, har om lag 300 kvadratmeter til rådighet hver. Det er få steder i samfunnet at befolkningstettheten er lavere. Statsministeren har selv åpnet Frogn

Om stemmerett for 16-åringer: - Ikke gjør barn til voksne for tidlig

Myndighetsalderen i Norge følger av Barnekonvensjonen. Artikkel 1 sier du er barn under 18 år. Du skal normalt ikke fengsles og helst få andre straffereaksjoner ved lovbrudd, selv om det i svært sjeldne tilfeller finnes unntak. Du kan ikke inngå juridisk bindene kontrakter, styrer ikke egen økonomi og de fleste av oss mener det er fornuftig at ungdom fullfører skolen før de for alvor trer inn i voksenlivet. Å være barn innebærer en ansvarsfrihet som det er en egenverdi å ta vare på. Alvoret, ansvaret og pliktene kommer tidsnok. Det er foreldrene som sørger for familiens inntekt, at 16-åringen har det hun/han trenger som mat, tak over hodet og det som trengs for nødvendig livsopphold, som setter grenser for å ivareta og som tar beslutninger som gjør at dagene kan brukes til skole, fritid med venner og aktiviteter. Noen har før oss kjempet for å gjøre barne- og ungdomstida mer ansvarsfri enn da 15 åringer reiste til sjøs eller måtte arbeide istedenfor å få gå på skole. Det er en egenverd