Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2013

Arbeiderpartiet vil satse på havrommet

I min tale til landsmøtet i Arbeiderpartiet, ba jeg partiet løfte ambisjonen om å erobre havrommet med forskning, ny kunnskap, bedre forvaltning og teknologi. Les talen her: Norge må erobre havrommet Jeg er derfor svært glad for at landsmøtet sa seg enig og vedtok sterkere formuleringer i det nye partiprogrammet. Dette gir enda større trykk på planene om å bygge et nytt havromslaboratorium i Norge. Les mer om planene og prosjektet her: Ocean Space Centre Her er et utdrag: (...)Norge skal være en ledende drivkraft i kunnskapsutviklingen, og realisere målet om å ha verdensledende kompetanse innenfor områdene der vi har særlige fortrinn. Tilgang til førsteklasses vitenskapelig utstyr er av avgjørende betydning for at Norge også i fremtiden skal være en ledende kunnskapsnasjon. Norske fagmiljøer og selskaper knyttet til maritim sektor, olje/gass, og fiskeri/havbruk, har gjort Norge til en av verdens fremste kunnskapsnasjoner innen havromsteknologi. Våre fortrinn innen dette området m

Norge må erobre havrommet - landsmøtetale

Kjære landsmøte! Norge har i generasjoner vært en maritim stormakt. Det skyldes ikke minst vår avhengighet av havet, kombinert med langsiktig tenkning og marinteknisk kunnskap, teknologi og kompetanse. Nær 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Omlag 80 prosent av verdenshavene er dypere enn 3.000 meter. Det dypeste området for menneskelig aktivitet idag er Tobago-feltet på 2900 meters dyp i Mexico-gulfen. Disse svære havoverflatene og de enorme dypene, er det som kalles for havrommet. Og der spesielt USA har forsket og skapt teknologi for å erobre verdensrommet, har Norge vært en stormakt i havrommet. Både når det gjelder skipsfart, fiskeri/havbruk, olje/gass og god miljøforvaltning. Likevel er det slik at det internasjonalt er forsket mer på verdensrommet enn på havrommet. Vi vet at vi blir 2 mrd flere mennesker på jorda, samtidig som økt press på land- og matjord, klimakrisa og energimangel vil redusere jordas evne til å produsere nok mat og energi på landjorda. Grensene

NRK Dagsrevyen er unyanserte om fastlandsforbindelser

Om de omlag tilsammen 9000 menneskene som bor på Hitra og Frøya ikke hadde hatt veiløsninger for å eksportere de 230 000 tonene med laks, måtte de hver og en ha spist 25,5 tonn laks i året. Det sier seg selv at all denne laksen må eksporteres, og da nytter det ikke med en simpel fergeløsning. Sendte denne mailen til NRK Dagsrevyen etter oppslaget om fastlandsforbindelser idag: NRK Dagsrevyen hadde i dag et oppslag hvor de sauser sammen likt og ulikt om utviklingen i øysamfunn som får fastlandsforbindelse. TV-innslaget gir inntrykk av at fastlandsforbindelser nærmest er penger ut av vinduet, og det nyanserer lite. På kartet som presenteres, er feks Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag plottet inn, tross nesten 10 prosent befolkningsvekst på disse øyene. Dette er opplysninger som Dagsrevyen allerede har, for tallene er skrevet inn på kartet i nettsaken som NRK har lagt inn, om du trykker på Hitra og Frøya, men Dagsrevyen vil kanskje ikke forvirre seerne med for mye fakta? (Nettsaken: Folk

Kvinnene gjør Norge til et historisk rikt land

Forbereder meg til fylkenes kontaktmøte med Regjeringen i Bergen imorgen og overimorra. Jeg skal blant annet kommentere Regjeringens perspektivmelding . Om du ser på Norges enorme nasjonalformue, ser du at gjenværende olje og gassressurser, samt Statens Pensjonsfond Utland utgjør kun 8 prosent av verdien. Dette er 1/10 av den viktigste ingrediensen av vår formue; arbeidskraften vår, som utgjør 81 prosent av nasjonalformuen. Da er det lett å forstå verdien av at Norge har historisk høy sysselsetting og ikke minst at vi samtidig har lykkes med å lage velferdsordninger som gjør at vår kvinner både velger å få barn, men samtidig går ut i arbeidslivet. Ingenting øker formuen vår mer enn det. Hadde Norge hatt sysselsettingsandel blant kvinnene på nivå med resten av Europa, ville vi hatt 200 000 færre yrkesaktive. Sosialdemokrati funker! Se kort film i lenka her: Norges nasjonalformue