Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2013

Høyrebyråkratiet

Så er det dokumentert - igjen. Høyre sier de skal finansiere sine og FrP sine skattekutt på mellom 100-400 mrd i neste periode med mindre byråkrati. Sannheten er at det eneste Høyre greide å prioritere sist de var i regjering, var skattekuttene til de med mest fra før. Byråkratiet de sier de vil kutte? Jo, det vokste (trykk på bildet for artikkel). Dagens regjering har bidratt til en eventyrlig vekst i nye arbeidsplasser. 2/3 av dem har kommet i privat sektor. De som har kommet i offentlig sektor er ikke først og fremst byråkrater, slik enkelte i Høyre later til å tro, men arbeidstakere som lærere, sykepleiere, ansatte i barnehager og omsorgsarbeidere. Vi vil fortsette å prioritere slik at vi kan ta Norge videre. Det er krevende i et Europa i dyp krise, men vi har vist at det er mulig. Vi vil ikke bruke mellom 100-400 mrd på skattekutt til de med mest fra før, men på en bedre skole for alle, videreføre satsingen på forskning, på høyere utdanning, på eldreomsorg, på helse, på transport

Vi vil snu flere klasserom i Sør-Trøndelag

Arbeiderpartiet har fått med seg de rødgrønne og KrF på å legge sterkt til rette for nye og moderne undervisningsformer i den videregående skolen i Sør-Trøndelag. Under filmeksempelet følger vedtaket. Se film om "omvendt undervisning" eller "flipped classroom" her: Omvendt undervisning Fylkestinget har merket seg at stadig flere lærere, skoler og andre utdanningsinstitusjoner tar i bruk såkalt "omvendt undervisning", hvor man bruker ny teknologi til å flytte deler av tavleundervisningen hjem til elevene som lekse, og hvor den tradisjonelle øvingen og hjemmearbeidet flyttes til skolen, under veiledning av læreren. Erfaringer viser at dette kan gjøre det lettere å tilpasse opplæringen og egenvurderingen til den enkelte elev bedre. - Fylkestinget vil legge til rette for at alle våre videregående skoler prøver ut ulike varianter av "omvendt undervisning" senest fra skolestart 2014. Fylkesrådmannen innarbeider virkemidler i strategiplan

Spis mer laks! Les mindre VG.

Oppdatert versjon av blogginnlegg. VG har idag en spekulativ forside hvor et par forskere skremmer landets kvinner og småbarnsforeldre med at det er farlig å spise laks. Det er all grunn til å ta på alvor hva maten vi spiser inneholder, og ikke minst hva oppdrettslaksen inneholder av stoffer. Det siste er også viktig siden vi må produsere langt mer oppdrettslaks i årene framover. Verden trenger det. Uansett er det viktig å huske at all mat innholder miljøgifter, derfor stiller de myndighetene som har ansvar for matvaresikkerhet strenge krav til hvor mye miljøgifter maten kan innholde. Dette er beregnet ut ifra hvor mye vi tåler å spise hver dag, eller hver uka av ulike typer mat hele livet, og er også justert ifht aldersgrupper og livsfaser. Det er også justert ifht hvor stort inntaket er. Det er strengere grenseverdier til mat vi inntar ofte, som feks melk. Les mer om dette hos Folkehelseinstituttet . Heldigvis er oppdrettslaksen svært sunn, og forskere med et litt mer grund