Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra 2013

Vår tids Jesus?

  Mo na Sahlin sa en gang at han er vår tids Jesus. Ved nærmere ettertanke tror jeg kanskje det er en ganske god beskrivelse. Ikke for det han sa, men for det han gjorde og slik han levde. RIP Madiba.

Et mesterstykke av en tale

Timbuktus bevegende tale da han tok imot prisen fra Fem i tolv-rörelsen i den svenske Riksdagen, er et mesterstykke i sin enkelhet, sin klokskap og intense appell. Hør den og les den! Jag tog med med mig en sak i dag som jag bara brukar ha med mig när jag lämnar Sverige, och det har jag inte gjort nu, för jag kom med en väldigt kort taxifärd. Jag tog med mig detta här (visar upp sitt pass). Det brukar jag bara ha, som sagt, när jag ska lämna Sverige för att påminna alla ställen jag kommer till, och var jag kommer ifrån. Det här betyder väldigt mycket för mig, detta, den här samlingen papper. Det är inte alla som bor i Sverige, och som lever i Sverige, som har ett sådant. Jag tog med den i dag för att säga att detta är mitt bevis i varje fall, på att jag inte är någon främling. Så fientligheten mot mig på grund av min hudfärg kan egentligen aldrig bli främlingsfientlighet - det är och förblir rasism. Ni behöver inte vara toleranta mot mig. Jag ber int

La tvilen komme folket til gode i Bjugn og Ørland

Meningsmålingene viser at innbyggerne i Ørland og Bjugn både ønsker å få si sin mening gjennom en folkeavstemming om kommunesammenslåing, og at det er et solid flertall for sammenslåing - uavhengig av hvor kommunesenteret legges. I så måte lytter innbyggerne til den argumentasjonen som begge ordførerne har lagt vekt på når de startet denne prosessen: - For Ørland og Bjugn er det beste grepet for framtida å slå seg sammen til én kommune. Underveis i arbeidet har både kommunestyrene og styringsgruppa med sentrale deltakere fra begge kommunene forsterket argumentasjonen. Ordførerne og styringsgruppa har vært opptatt av å skape en kommune med større tyngde slik at man bedre kan levere gode kommunale tjenester, legge bedre til rette for bosetting og gi kommunen størrre slagkraft, når den store tilflyttingen som følge av kampflybasen kommer. Jeg tror innbyggerne har lyttet til dette og føler seg rede til å ta del i beslutningen gjennom en folkeavstemmings, slik de er lovet. Begge ordførerne,

7 skår og 10 år siden The Gettysburg Address

Idag er det 150 år siden Abraham Lincoln holdt sin 2 minutters berømte tale ved innvielsen av soldatkirkegården Gettysburg i Pennsylvania, USA. Talen er et ikon i USA og regnes for å være blant de mest formfullendte og betydningsfulle taler som er holdt. Det er imponerende tatt i betraktning at Lincoln ikke var i særlig god form og heller ikke var hovedtaler for dagen. Kirkegården lå på slagmarken for et frykelig slag mellom nord- og sørstatene i borgerkrigen fra den 1.-3. juli i 1863. 7500 ble drept, og med dem en rekke hester. Likstanken i julivarmen skal ha vært uutholdelig. Men, innbyggerne i Gettysburg mente at alle likene måtte få en verdig begravelse, og med hjelp av en rik og kløktig advokat (David Willis), ble det foreslått og besluttet at det skulle anlegges en nasjonal kirkegård på slagmarken, slik at man kunne få begravet de døde på en verdig måte. Som hovedtaler inviterte de Edward Everett , som var en kjent politiker, og anerkjent som kanskje landets beste taler.

- Trondheim styrkes som Teknologihovedstad

Jubler med pressemelding idag: Forskningsrådet har i dag delt ut 505 millioner kroner til forskningsutstyr, og Trøndelag er sterkt representert blant de 16 søknadene som er tildelt midler. Av de 505 millionene som er delt ut er Trondheimsmiljøer vertsinstitusjon for 200 millioner. Tar man med prosjekter der miljøer i Trondheim står som medsøker, øker andelen til 393 millioner kroner. Trondheim er representert i   13 av de   16 prosjektene som ble tildelt midler, og mottar   78 prosent av   den totale potten. - Dette betyr at Trondheim styrker sin posisjon som Teknologihovedstad. Det er stor uttelling for SINTEF, NTNU og St. Olavs hospital, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.  Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt, MARINTEK, fikk tildelt 50 millioner kroner. - Vi ser på tildelingen til MARINTEK som første byggetrinn i Ocean Space Center, som vil styrke havromsteknologisk forskning, sier Sandvik. Med 505 millioner kroner til forskningsutstyr får landet 16 nye moderne og nødvendige fors

Happy Leif Erikson Day - and some fun facts

9. oktober er offisiell Leif Erikson dag i USA. Proklamert av Presidenten årlig den 9. oktober. Slik har det vært siden Lyndon B. Johnson innstiftet dagen i 1964. Under er President Obamas proklamasjon fra 2009. 9. oktober er ikke tilfeldig valgt for proklamasjonen, det er årsdagen for da de første norske immigrantene til USA i 1825 etter et tre måneders seilas fra Norge. Ombord var det kvekere som nok drømte om bedre tider i Amerika, slik kvekere før dem hadde etablert fristaten Pennsylvania. Imidlertid var det 52 ombord i skipet Restoration, men det var kun tillatt å entre landet med 21 passasjerer. Dette medførte at skip og passasjerer ble satt i arrest og ble ilagt en bot på 3150 US dollar, noe de selvfølgelig var ute av stand til å betale. Fortvilt ba de Presidenten om nåde, noe de fikk: ”Case of the Norwegian Sloop Restoration. Petition of Johanes Stene and others, - New York, Oct 14, 1825. Under the act of congress of March 3, 1825 relative to passenger ships. Let t

Gudskjelov for Nobelprisen i fysikk :-)

Det er all grunn å gratulere med årets Nobelpris i fysikk til François Englert og Peter W. Higgs. Uten dem hadde ikke standardmodellen vår for å forstå verden hengt i hop. Heldigvis for oss, så ble teoriene deres bekreftet i CERN ifjor. Om du lurer på hvorfor det er så bra at noen har fundert seg fram til Higgspartikkelen, eller Guds´ partikkel som den også er blitt kalt, kan du finne ut litt mer i populærartikkelen fra Kungliga Vetenskapsakademien: Nobelprizet i fysik 2013 Eller feks ved å lytte til Alex Read som er fysikkprofessor ved Universitetet i Oslo, her : - Posted using BlogPress from my iPad

TV2 må publisere hele undersøkelsen!

TV2 sitt innslag i dagens nyheter hadde en svært suspekt fremstilling av at Jens Stoltenberg ikke tar folk på alvor. Dette er kryssklipping og «creating the news» av verste sort. Jeg mener det er helt nødvendig at TV2 nå publiserer hele omsorgsundersøkelsen sin. Helse og omsorg er et altfor viktig tema til ikke å legge all fakta på bordet. Oppdatert 23. august : Her er hele undersøkelsen og den viser at Stenstrøm jukset med tallene i partilederdebatten: TV2-undersøkelse om eldreomsorg Det har kommet flere innvendinger mot TV2s omsorgsundersøkelse som de viste på Nyhetene 20. august klokken 18.30 og 21.00. Blant annet har valgforsker Frank Aarebrot gått krast ut mot TV2 og sagt at kanalen har spurt de ansatte et spørsmål det er umulig å svare nei på. Kanalen spurte følgende spørsmål: «I hvilken grad går manglende ressurser utover en forsvarlig og verdig omsorg?» Jeg er enig med Aarebrot i at dette er et ledende spørsmål. Selv om jeg mener omsorgen i Norge generelt er svært god,

Regjeringskaos i krisetider

Det går nå knapt en time mellom hver gang Høyre, FrP, KrF og Venstre skjeller hverandre ut og lover totalt ulike retninger i politikken. De har ikke engang greid å avklare hva som skal være fundamentet for den økonomiske politikken. Det hele kunne ha vært komisk, hadde det ikke vært for at det er en fare for at de får flertall for å styre landet etter valget. Med et Europa i dyp krise, er det siste vi trenger en regjering som ikke holder de økonomiske rammene, krangler opp renta, styrker kronekursen og kutter i våre velferdsordninger innen helse, omsorg og skole. - Gi dem fire år, sier du kanskje. Fire år kan være nok for varige endringer innen helse, omsorg og skole det vil ta titalls år rette opp. Fire år kan være nok for å sende en hel generasjon ut i økonomisk uføre om huslånsrenta stiger kraftig. Fire år kan være nok for å slå ut viktige eksportbedrifter i Norge som følge av sterkere kronekurs og svekket konkurranseevne. Norge trenger trygg styring gjennom krisetider. Arbeiderpart

Jens har ledet landet trygt og godt

Jens Stoltenberg har ledet Norge trygt gjennom det største økonomiske tilbakeslaget internasjonalt siden krigen. Aldri har flere vært i jobb, aldri har flere blitt behandlet i sykehusene, og ikke på mange tiår har vi bygget flere veger og norske elever stiger på de internasjonale rankingene.  Samtidig er det skapt 300 000 nye arbeidsplasser,  2/3 av dem i privat sektor. Det skapes nye bedrifter som aldri før. Da terroren rammet Norge, Oslo, regjeringskvart alet Arbeiderpartiet  og AUF, trådte Jens fram som en samlende, klok, trygg, varm og omsorgsfull Statsminister i en tid med stor sorg hvor også nære venner og bekjente av ham meningsløst var revet bort. Erna Solberg og Høyres ledelse bruker nå 22/7 i et personangrep på Jens. Det er ynkelig og desperat. Personangrepet kommer som reaksjon på et meget betimelig spørsmål om hvorfor de fire borgerlige partiene som bil styre landet ikke kan avklare grunnleggende spørsmål om hvordan de vil styre landet, i ei tid hvor de angriper hverandre t

Høyre avslører valgstrategien sin

Det eneste som mangler er slagordet: - Ta en bolle - stol på Høyre :-) - Posted using BlogPress from my iPhone

KrF ikke til troende

KrF skal altså gi Norge en ny regjering med FrP, eller med FrP i en avgjørende maktposisjon for å oppnå følgende ( Dagbladet ): • Internasjonal fattigdomsbekjempelse, 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til bistand. • Restriktiv alkoholpolitikk. • Opprettholde dagens distrikts- og landbrukspolitikk. • Snu ferden mot sorteringssamfunnet. • Ambisiøs klimapolitikk. • Gjenreise familiepolitikken.  Det står ikke til troende, så enten bør KrF-velgerne stemme rødgrønt, eller så får Hareide si høyt og tydelig at FrP skal bli stående uten makt over enhver regjering KrF vil støtte etter valget.

22. juli 2013

Hatet må aldri bli til makt.

Høyrebyråkratiet

Så er det dokumentert - igjen. Høyre sier de skal finansiere sine og FrP sine skattekutt på mellom 100-400 mrd i neste periode med mindre byråkrati. Sannheten er at det eneste Høyre greide å prioritere sist de var i regjering, var skattekuttene til de med mest fra før. Byråkratiet de sier de vil kutte? Jo, det vokste (trykk på bildet for artikkel). Dagens regjering har bidratt til en eventyrlig vekst i nye arbeidsplasser. 2/3 av dem har kommet i privat sektor. De som har kommet i offentlig sektor er ikke først og fremst byråkrater, slik enkelte i Høyre later til å tro, men arbeidstakere som lærere, sykepleiere, ansatte i barnehager og omsorgsarbeidere. Vi vil fortsette å prioritere slik at vi kan ta Norge videre. Det er krevende i et Europa i dyp krise, men vi har vist at det er mulig. Vi vil ikke bruke mellom 100-400 mrd på skattekutt til de med mest fra før, men på en bedre skole for alle, videreføre satsingen på forskning, på høyere utdanning, på eldreomsorg, på helse, på transport

Vi vil snu flere klasserom i Sør-Trøndelag

Arbeiderpartiet har fått med seg de rødgrønne og KrF på å legge sterkt til rette for nye og moderne undervisningsformer i den videregående skolen i Sør-Trøndelag. Under filmeksempelet følger vedtaket. Se film om "omvendt undervisning" eller "flipped classroom" her: Omvendt undervisning Fylkestinget har merket seg at stadig flere lærere, skoler og andre utdanningsinstitusjoner tar i bruk såkalt "omvendt undervisning", hvor man bruker ny teknologi til å flytte deler av tavleundervisningen hjem til elevene som lekse, og hvor den tradisjonelle øvingen og hjemmearbeidet flyttes til skolen, under veiledning av læreren. Erfaringer viser at dette kan gjøre det lettere å tilpasse opplæringen og egenvurderingen til den enkelte elev bedre. - Fylkestinget vil legge til rette for at alle våre videregående skoler prøver ut ulike varianter av "omvendt undervisning" senest fra skolestart 2014. Fylkesrådmannen innarbeider virkemidler i strategiplan

Spis mer laks! Les mindre VG.

Oppdatert versjon av blogginnlegg. VG har idag en spekulativ forside hvor et par forskere skremmer landets kvinner og småbarnsforeldre med at det er farlig å spise laks. Det er all grunn til å ta på alvor hva maten vi spiser inneholder, og ikke minst hva oppdrettslaksen inneholder av stoffer. Det siste er også viktig siden vi må produsere langt mer oppdrettslaks i årene framover. Verden trenger det. Uansett er det viktig å huske at all mat innholder miljøgifter, derfor stiller de myndighetene som har ansvar for matvaresikkerhet strenge krav til hvor mye miljøgifter maten kan innholde. Dette er beregnet ut ifra hvor mye vi tåler å spise hver dag, eller hver uka av ulike typer mat hele livet, og er også justert ifht aldersgrupper og livsfaser. Det er også justert ifht hvor stort inntaket er. Det er strengere grenseverdier til mat vi inntar ofte, som feks melk. Les mer om dette hos Folkehelseinstituttet . Heldigvis er oppdrettslaksen svært sunn, og forskere med et litt mer grund

Idag har jeg hedret fylkets veteraner fra internasjonale operasjoner

Har nettopp holdt tale på et fint og verdig arrangement sammen med resten av ordførerene i fylket for Sør-Trøndelags veteraner fra internasjonale operasjoner. Samlingen fant sted først i Nidarosdomen, så i Erkebispegården. Kjære veteraner! På vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker jeg veteraner fra alle kommuner i fylket velkommen. Jeg er glad for at fylkeskommunen nå tar del i en markering for å hedre Sør-Trøndelag sine veteraner. Deres innsats for å støtte opp om fred, trygghet, demokrat og frihet i verden på ulike steder og tidspunkt i over 60 år, fortjener ære og oppmerksomhet. Dere bærer ulike historier og livsskjebner, men uavhengig av generasjon og operasjon har dere gjort innsats for de samme verdiene. Oppdragene deres har også berørt og preget det trønderske samfunnslivet på forskjellige måter. Først og fremst for slekt og familie, men også for oss andre som gjennom venner og kjente, eller gjennom media, har fått korte glimt fra de ulike ioperasjonene dere har deltatt i.

Høyres enorme sløsing med vegpenger

Høyre forsøker å lure seg selv til å tro på økonomisk voodoo i vegpolitikken. Med trylleformularet "OPS" skal de få fart på vegutbyggingen. Sannheten er at tempoet blir akkurat det samme som idag, men du og jeg må gjennom Staten betale 25 prosent mer for vegen. Ekstrakostnaden for oss vil medføre mindre vegbygging, men selvfølgelig komme noen lure investorer, samt de bankene som låner ut penger til prosjektene, til gode. Tilfeldigvis de samme investorene som betaler penger til Høyre for at de skal vinne valget (TU.no: Høyres OPS-iver neppe tilfeldig ). OPS er i realiteten kjøp på avbetaling. Det er lite fornuftig om du har penger på bok, med mindre du ikke greier å prioritere hva du vil bruke pengene dine på. Det siste er nok en av årsakene til at Høyre vil bygge veg med "Thorn-metoden". Sammen med FrP tilbyr Høyre et skattekutt som begunstiger de rikeste i Norge mest - på mellom 25-100 mrd kroner pr år. Det betyr mellom 100-400 mrd kroner mindre å satse på offentli

FrP lyver, blir sinte og mener franskmenn er kriminelle

På NRK Kveldsnytt igår ble FrPs nestleder tatt i løgn (se her: Kveldsnytt ). Men Per Sandbergs nese vokser ikke av det, men han blir sint igjen. Hele den pinlige seansen dokumenteres også godt på denne bloggen: Jødeparagrafen del 2. FrP sin uærlighet Saken dreier seg kort oppsummert om at FrP 1. mai foreslo at: Politiet kan med hjemmel i Politilovens paragraf 7 stanse romfolk på landegrensen fordi man av erfaring vet at disse menneskene bryter den alminnelige ro og orden og samtidig er det bevist at mange bedriver kriminalitet. Når så alle politiske partier i Norge, inkludert Høyre, tok sterk avstand for innføring av en ny "jødeparagraf", har tydeligvis FrP forsøkt å jukse ved å endre teksten de la ut dagen før (og som NRK Kveldsnytt så elegant gjengir i innslaget). Den nye teksten bringer hele forslaget langt inn i parodien, tross dets tragiske utgangspunkt. Nå skal FrP be Politiet stanse organiserte grupper av både romfolk, bulgarere og franskmenn (sic!) fordi man av erfa

Arbeiderpartiet vil satse på havrommet

I min tale til landsmøtet i Arbeiderpartiet, ba jeg partiet løfte ambisjonen om å erobre havrommet med forskning, ny kunnskap, bedre forvaltning og teknologi. Les talen her: Norge må erobre havrommet Jeg er derfor svært glad for at landsmøtet sa seg enig og vedtok sterkere formuleringer i det nye partiprogrammet. Dette gir enda større trykk på planene om å bygge et nytt havromslaboratorium i Norge. Les mer om planene og prosjektet her: Ocean Space Centre Her er et utdrag: (...)Norge skal være en ledende drivkraft i kunnskapsutviklingen, og realisere målet om å ha verdensledende kompetanse innenfor områdene der vi har særlige fortrinn. Tilgang til førsteklasses vitenskapelig utstyr er av avgjørende betydning for at Norge også i fremtiden skal være en ledende kunnskapsnasjon. Norske fagmiljøer og selskaper knyttet til maritim sektor, olje/gass, og fiskeri/havbruk, har gjort Norge til en av verdens fremste kunnskapsnasjoner innen havromsteknologi. Våre fortrinn innen dette området m

Norge må erobre havrommet - landsmøtetale

Kjære landsmøte! Norge har i generasjoner vært en maritim stormakt. Det skyldes ikke minst vår avhengighet av havet, kombinert med langsiktig tenkning og marinteknisk kunnskap, teknologi og kompetanse. Nær 70 prosent av jordens overflate er dekket av hav. Omlag 80 prosent av verdenshavene er dypere enn 3.000 meter. Det dypeste området for menneskelig aktivitet idag er Tobago-feltet på 2900 meters dyp i Mexico-gulfen. Disse svære havoverflatene og de enorme dypene, er det som kalles for havrommet. Og der spesielt USA har forsket og skapt teknologi for å erobre verdensrommet, har Norge vært en stormakt i havrommet. Både når det gjelder skipsfart, fiskeri/havbruk, olje/gass og god miljøforvaltning. Likevel er det slik at det internasjonalt er forsket mer på verdensrommet enn på havrommet. Vi vet at vi blir 2 mrd flere mennesker på jorda, samtidig som økt press på land- og matjord, klimakrisa og energimangel vil redusere jordas evne til å produsere nok mat og energi på landjorda. Grensene

NRK Dagsrevyen er unyanserte om fastlandsforbindelser

Om de omlag tilsammen 9000 menneskene som bor på Hitra og Frøya ikke hadde hatt veiløsninger for å eksportere de 230 000 tonene med laks, måtte de hver og en ha spist 25,5 tonn laks i året. Det sier seg selv at all denne laksen må eksporteres, og da nytter det ikke med en simpel fergeløsning. Sendte denne mailen til NRK Dagsrevyen etter oppslaget om fastlandsforbindelser idag: NRK Dagsrevyen hadde i dag et oppslag hvor de sauser sammen likt og ulikt om utviklingen i øysamfunn som får fastlandsforbindelse. TV-innslaget gir inntrykk av at fastlandsforbindelser nærmest er penger ut av vinduet, og det nyanserer lite. På kartet som presenteres, er feks Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag plottet inn, tross nesten 10 prosent befolkningsvekst på disse øyene. Dette er opplysninger som Dagsrevyen allerede har, for tallene er skrevet inn på kartet i nettsaken som NRK har lagt inn, om du trykker på Hitra og Frøya, men Dagsrevyen vil kanskje ikke forvirre seerne med for mye fakta? (Nettsaken: Folk

Kvinnene gjør Norge til et historisk rikt land

Forbereder meg til fylkenes kontaktmøte med Regjeringen i Bergen imorgen og overimorra. Jeg skal blant annet kommentere Regjeringens perspektivmelding . Om du ser på Norges enorme nasjonalformue, ser du at gjenværende olje og gassressurser, samt Statens Pensjonsfond Utland utgjør kun 8 prosent av verdien. Dette er 1/10 av den viktigste ingrediensen av vår formue; arbeidskraften vår, som utgjør 81 prosent av nasjonalformuen. Da er det lett å forstå verdien av at Norge har historisk høy sysselsetting og ikke minst at vi samtidig har lykkes med å lage velferdsordninger som gjør at vår kvinner både velger å få barn, men samtidig går ut i arbeidslivet. Ingenting øker formuen vår mer enn det. Hadde Norge hatt sysselsettingsandel blant kvinnene på nivå med resten av Europa, ville vi hatt 200 000 færre yrkesaktive. Sosialdemokrati funker! Se kort film i lenka her: Norges nasjonalformue

Høyre er fortsatt Høyre, men kan bli verre

Høyre er fortsatt Høyre, men etter valget kan du fort våkne opp til et Norge hvor Høyre er blitt langt mer enn det de lovte. Ikke minst når de skal bli enige med FrP. Erna Solberg har aldri lagt skjul på at hun ønsker å kopiere det Sverige som Høyres søsterparti Moderatarna har skapt siden de vant valgene der. Moderatarna samarbeider mot sentrum av svensk politikk, Høyre skal samarbeide med FrP. I Sverige er arbeidsledigheten blant unge 25 prosent, og den øker. Det har vært en stortstilt satsing på kommersielle skolekonserner istedenfor fellesskolen, og stadig flere kommersielle omsorgskonsern har tatt over den offentlige omsorgen. Det går an å bli veldig rik på fellesskapets skattepenger, bare det legges til rette for det. I Sverige har de kuttet i sykelønnen, selv om Moderatarna framstilte seg som velferdsstatens store beskytter før valgene. Ikke ulikt det Høyre nå gjør når de pynter seg til valg her hjemme. Men det slår sprekker. Nå foreslår mektige Oslo Høyre at du må betale

En liten politisk kommentar i anledning dagen...

Vinterens vakreste eventyr åpner igjen

Idag åpner Rørosmartnan igjen. Det må være vinterens vakreste eventyr. Dessverre får jeg ikke vært der i år, men for noen år siden fikk jeg æren av å åpne martnan i kaldt og vakkert vintervær på Malmplassen, mens sledene langveisfra kom inn. Se film fra martnan nederst. Her er åpningstalen: Åpning av Rørosmartnan Det er noe eget ved å ankomme Bergstaden til martna en vinterdag i februar, mens snøen knirker tørt og kaldt under skoene og klarværet gjør at briljansen i Vinter-Norges fjelljuvél glitrer enda sterkere imot deg. Det er i sannhet et ferdaminne og syn å hvile sjela si på. Den gang da de starta opp for over 150 år sia, var martnan et europeisk stormarked med omsetning av opptil ti tusen skinn, samtidig som det på det meste camperte nesten 1500 hester på og ved Hittersjøen. Det sies at vatnet om våren fikk Cognac-farge på grunn av all hestemøkka. I det karrige bergverkssamfunnet var det behov for tilførsel av et mangfold av varer. Både til livsopphold, og til sjølve bergverksdrif

Verdens tynneste og sterkeste materiale

Grafén er rent karbon, ett atom tykt, hardere enn diamant og 200 ganger sterkere enn stål. I tillegg er det bøyelig. Det eneste som slipper igjennom grafén er vann. I tillegg leder grafén varme og strøm bedre enn noe annet metall. Med andre ord er grafén nærmest som et materiale fra en film om superhelter eller science fiction. Se filmen under om hvilke egenskaper og hvilke muligheter grafén gir menneskeheten. Det morsomme er at det også ved NTNU i Trondheim har utviklet seg miljøer og etterhvert selskaper som skaper nye muligheter med grafén. Forskere ved NTNU har som de første i verden greid å lage halvledere på grafén. Forskerne har startet selskapet CrayoNano (les mer om selskapet og oppfinnelsen på sidene deres). CrayoNano har fått 1 million i støtte fra NTNU Discovery , som er en finansieringsordning rettet mot potensielt kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU. Vi i Sør-Trøndelag Fylkeskommune er med og finansierer ordningen i fellesskap med NTNU, Nord-Trøndelag Fy

Nordområdene vinner kampen om framtida...

Professor i geografi Laurence C. Smith ved UCLA har skrevet en interessant bok om fire sterke trender som forsterker nordområdene som strategisk og økonomisk område. Boka heter The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future , og finnes både i paperback og i Kindle-versjon på Amazon. De fire drivkreftene som gjør nordområdene viktigere er befolkningssammensettingen og - veksten, naturressurser, globalisering og klimaendringene. Jeg anbefaler boka, men enklere er det selvfølgelig å høre professoren forelese om temaet. The National Academy of Sciences (forøvrig etablert av President Lincoln i 1863) har en interessant forelesningsserie som heter Distinctive Voices liggende på YouTube, og der finnes også et foredrag av Laurence C. Smith fra september 2012. Du kan se det her :

Trøndelagsmøtet 2013 om naturressurser

Kjære Trøndelagsmøte! Desembertallene i 2012 viste at arbeidsledigheten i Trøndelag er historisk lav, og sysselsettingen er historisk høy. Altså; aldri før har så store deler av befolkningen i Trøndelag vært i arbeid, og sjelden har så få som søker arbeid ikke fått det. På tirsdag vil det komme nye tall som viser at eksporten fra Trøndelag er "all-time high". Samtidig er utsiktene formidable. Befolkningsvekst, velferdsutvikling, kraftforsyning og et offensivt næringsliv driver fram beslutninger om nye investeringer. Fram mot 2020 planlegger trønderske kommuner, kraftselskaper, fylkeskommunene og statlige aktører å investere rundt 50 mrd kroner i Trøndelag. Mellom 15-20 mrd på transport og samferdsel, og det er før vi har fått se Nasjonal Transportplan. Bare i Trondheim vokser befolkningen fram til 2030 med en størrelse som Bodø. I Trondheimsregionen samlet vokser befolkningen i samme periode med 100 000, eller like mye som det bor folk i Kristiansand. Dette krever bo