Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november, 2013

La tvilen komme folket til gode i Bjugn og Ørland

Meningsmålingene viser at innbyggerne i Ørland og Bjugn både ønsker å få si sin mening gjennom en folkeavstemming om kommunesammenslåing, og at det er et solid flertall for sammenslåing - uavhengig av hvor kommunesenteret legges. I så måte lytter innbyggerne til den argumentasjonen som begge ordførerne har lagt vekt på når de startet denne prosessen: - For Ørland og Bjugn er det beste grepet for framtida å slå seg sammen til én kommune. Underveis i arbeidet har både kommunestyrene og styringsgruppa med sentrale deltakere fra begge kommunene forsterket argumentasjonen. Ordførerne og styringsgruppa har vært opptatt av å skape en kommune med større tyngde slik at man bedre kan levere gode kommunale tjenester, legge bedre til rette for bosetting og gi kommunen størrre slagkraft, når den store tilflyttingen som følge av kampflybasen kommer. Jeg tror innbyggerne har lyttet til dette og føler seg rede til å ta del i beslutningen gjennom en folkeavstemmings, slik de er lovet. Begge ordførerne,

7 skår og 10 år siden The Gettysburg Address

Idag er det 150 år siden Abraham Lincoln holdt sin 2 minutters berømte tale ved innvielsen av soldatkirkegården Gettysburg i Pennsylvania, USA. Talen er et ikon i USA og regnes for å være blant de mest formfullendte og betydningsfulle taler som er holdt. Det er imponerende tatt i betraktning at Lincoln ikke var i særlig god form og heller ikke var hovedtaler for dagen. Kirkegården lå på slagmarken for et frykelig slag mellom nord- og sørstatene i borgerkrigen fra den 1.-3. juli i 1863. 7500 ble drept, og med dem en rekke hester. Likstanken i julivarmen skal ha vært uutholdelig. Men, innbyggerne i Gettysburg mente at alle likene måtte få en verdig begravelse, og med hjelp av en rik og kløktig advokat (David Willis), ble det foreslått og besluttet at det skulle anlegges en nasjonal kirkegård på slagmarken, slik at man kunne få begravet de døde på en verdig måte. Som hovedtaler inviterte de Edward Everett , som var en kjent politiker, og anerkjent som kanskje landets beste taler.