Gå til hovedinnhold

Heat or eat? Playstation 5 eller renteøkning til jul?

Energikrisen preger for øyeblikket husholdninger og industri i de fleste industrialiserte land.

I tillegg har de oversjøiske fraktprisene eksplodert og mangelen på microchiper stanser både bilfabrikker, elektronikk og for de unge; tilgangen til Playstation 5. 

Barkebiller i Canada struper tilgangen til tømmer, som gir kjedereaksjoner med høye priser på trevarer, og dyr energi gir økte stålpriser – så bygg og anlegg rammes.

Men tross utfordringene, sitter mange husholdninger igjen med oppsparte midler etter mindre forbruk til reiser, restauranter og tjenester under pandemien. De vestlige økonomiene preges fortsatt av tunge økonomiske stimuli fra myndighetene, så etterspørselen etter forbruksvarer ved inngangen til julehandelen i vesten – er foreløpig skyhøy. 

Kombinasjonen av dette er oppskrift på sterk prisvekst, også korrigert for energiprisene.  Mange lurer derfor på om sentralbankene vil sitte stille, eller om de vil sette opp rentene som svar på prisveksten. Det kreves klokskap for å hindre at gleden over at pandemien er over – ikke skal ende i økonomisk kaos.

Det snakkes om «en perfekt storm»; Tørken i Taiwan har sinket produksjon av microchiper (trengs mye vann til kjøling). Tørken i Latin-Amerika har rammet strømproduksjonen i noen av de største vannkraftanleggene i verden, men også tørket ut vannveiene som brukes til transport i de store vannsystemene tilknyttet Parana-elven, som ytterligere forsterker krisen i skipstransporten.

Tørken i Parana-bassenget i Argentina fra satellitt (Copernicus Senitel-2 Imagery)
Det har ikke blåst så lite på 60 år i England, så de store vindparkene som leverte hele 25% av strømmen i England i fjor, kun står for 7% i år. Brann i et av overføringsanleggene av strøm fra Frankrike, har også rammet tilgangen til elektrisk energi. 

Resultatet kjenner vi; behovet for gass har eksplodert, og med det prisene. 85% av husholdningene i England har naturgass som oppvarming og her om dagen ville en gassoppvarmet dusj i 10 minutter, kostet 180 kroner. I tillegg står gass for om lag 50% av strømproduksjonen i landet. 

Det hjelper også lite at Russland ikke øker eksporten av gass til Europa nevneverdig, tross gode priser – sannsynligvis fordi de ønsker å presse fram endelig godkjenning av den kontroversielle gassrørledningen Nord-Stream 2 til Tyskland.

Konsekvensene er at industrien må rasjonere og flere aktører ikke har råd til å produsere. Gjødselprodusentene er for eksempel noen av de første som må kutte eller stanse produksjonen ved høye gasspriser, noe som har den sideeffekten at det øker prisene for matproduserende bønder og også tilgangen til CO2 som er en sideproduksjon av gjødsel. CO2 som trengs til å produsere tørris til lagring og frakt av mat, til å bedøve dyr til slakt, men også for å få drikke til å sprudle. Mao dyrere mat.

Sterkt økende energipriser rammer også sosialt. Med de prisene som er nå, frykter mange lands myndigheter nå at valget for flere husholdninger står mellom «heat or eat» om vinteren blir kald. 

Vi ser det i Kina. Der er frykten fra myndighetene særlig stor for sosialt opprør om folk må slå av strømmen i nord-øst når kulden siger på inn mot vinteren, eller at strømprisene slår for kraftig ut blant folk flest ellers i landet. Derfor er kravet til kraftprodusentene å sikre nok kraft, til betalbare priser for befolkningen. Kina bruker fortsatt mye kull i produksjonen, men krangelen (om Covid) med verdens nest største kull-eksportør, Australia, har medført så store diplomatiske bruduljer, at Australia ikke leverer kull til Kina for øyeblikket – dermed presses prisene ytterligere. Resultatet er rasjonering innen industrien, noe som medfører nedgang i produksjon og færre av de varene Kina leverer til forbrukermarkedene nå i forkant av julehandelen.

Kina har derfor varslet kraftig økning i gassimporten, slik at flere tankere med LNG nå går fra Qatar og østover, framfor til Europa. Noe som øker konkurransen og dermed presset på gassprisene ytterligere. 

I Norge bidrar en nokså tørr sommer og lavere oppdemmet kapasitet etter en kald vinter til at høyere importert strømpris også slår kraftig ut i store deler av landet. Samtidig tjener vi grovt på olje og gasseksporten akkurat nå. Men også vi merker økte priser på trevare og stål innen bygg og anlegg. 

Power sitt pris-stunt
Power sitt pris-stunt for å illustrere mangelen på PS5. 
Hvor lenge vil «den perfekte stormen» vare? Vil produksjonen av microchip stabilisere seg, slik at bilprodusentene kan komme i gang igjen og guttungen får seg PS 5 til jul? Vil fraktkostnadene gå ned? Hvordan vil forbruket av oppsparte midler fordele seg gjennom julehandelen? Må sparepengene gå til økte energipriser eller får vi julebonanza post-pandemi?

Og hvor lenge vil i så fall sentralbankene se på at prisene stiger før de lager brattere rentestiger om den underliggende prisveksten nå beveger seg som følge av «den perfekte stormen» og sterk kjøpekraft etter pandemien?

Det er grunn til, og håp, om at de har is i magen. En skarp renteøkning vil skape store utfordringer for vestlige husholdninger, som raskt vil forplante seg til både service- og tjenestemarkedene som endelig er på vei opp igjen etter pandemien – også her i Norge. Verdensøkonomien er fortsatt ikke ute i smult farvann etter pandemien.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Senator Arlen Specter (R-PA), 79 år tar gjenvalg i 2010

Arlen Specter er republikanernes mann fra Pennsylvania. Han er en av de lengstsittende senatorene, og har hatt sete siden 1980. Bildet som illustrerer denne bloggposten viser Arlen Specter rekonstruere "single-bullet"-teorien bak mordet på Kennedy. Specter var medlem i Warren-kommisjonen, nedsatt av President Lyndon B. Johnson i oktober 1964 for å etterforske mordet på John F. Kennedy.  Hvis den offisielle teorien om at Lee Harvey Oswald var alene om mordet, og ingen andre var innblandet, måtte det finnes en forklaring på de åtte skadene som var påvist hos Kennedy og mannen som satt foran ham - Guvernør i Texas John Connaly . Det ble nemlig avfyrt kun tre skudd. Ett av dem bommet. Ett skudd gikk gjennom halsen til Kennedy, og ett skudd traff Kennedy i hodet slik at en del av hodet ble revet av (se Zapruder-filmen ). Poenget er bare at også Connoly fikk flere skader, både i håndleddet og i brystet.  Warren-kommisjonen kom opp med en teori om at kulen som gikk gjennom presiden

Spotify for iPhone - sorry

Idag lasta jeg ned Spotify for iPhone. Greit å sjekke hvordan det er, tenkte jeg - bare for å oppdage at jeg må betale 99 kr måneden eller 1188 kr i året for å bruke den. Den har riktignok offline-funksjon, slik at du kan høre musikk uten å belaste tellerskritt, noe som bare skulle mangle. Likefullt. Etter å ha vurdert saken raskt litt fram og tilbake, ser jeg ingen grunn til å oppgradere Spotify-abbonementet mitt med 1188 kr pr år som konsekvens. Jeg har råd, men ser faktisk ikke helt poenget. Jeg kjøper musikken min uten å mukke på iTunes, siden jeg synes de som lager musikk fortjener at jeg betaler for det, men etter hva jeg har hørt tjener de særdeles lite på Spotify - om jeg er betalende eller ikke. Jeg er åpen for at jeg som nylig fylt 40 ikke er den generasjonen som forstår genialiteten i dette, men samtidig vet jeg utmerket godt at mine tenåringsbarn vil slite tungt om de både skal skrape sammen penger til en iPhone med et abbonement som funker for dette uten å ruinere dem, og

Bra Jens!

Årets nyttårstale fra Statsministeren var en klok og god tale. Både når det gjelder finanskrisen og de utfordringer og muligheter den skaper for satsing på nødvendig opprusting av offentlig infrastruktur og hvordan vi gjennom å satse klimavennlig kan skape nye muligheter for verdiskaping. Men ikke minst er jeg glad for klar tale om situasjonen i Midtøsten, der Statsministeren understreker at den israelske okkupasjonen må ta slutt: Fred for folkene i Midtøsten kan ikke vinnes gjennom våpenmakt. Det er bare en vei til virkelig fred: - Slutt på okkupasjonen.  - Sluttfør forhandlinger om en varig fred. - Gi både palestinere og israelere den tryggheten de fortjener. - Våpenbruken må stoppe.  - Nødhjelpen må komme fram. - Sivilbefolkningen har lidd nok. Hele nyttårstalen  (SMK). Omtale i Dagsavisen,   VG og Dagbladet .